BARNETS LOV SET MED HANDICAPØJNE

Hvad er det nye for børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre, når Barnets lov træder i kraft? Hvor og hvordan placeres den handicapkompenserende støtte i Barnets lov? Hvilke regler og paragraffer bliver i serviceloven, selv om de også gælder for børn? I april har Faglig Fredag en introduktion til Barnets Lov på programmet. I maj fortsætter vi sporet og sætter børn og unge med funktionsnedsættelser i fokus.


Tilmeld dig webinaret den 26. maj 2023 kl. 9.00-9.45

Indhold på webinaret

Barnets lov afløser reglerne i serviceloven om særlig støtte til børn og unge, og reglerne gælder også børn og unge med funktionsnedsættelser. Derfor har vi inviteret det faglige fyrtårn Inge Louv i studiet, der som både sagsbehandler, leder, konsulent og underviser har arbejdet med handicapområdet i årtier. Sammen med Inge Louv får du styr på de vigtigste ændringer på handicapområdet, herunder inddragelse af børn med handicap, opdeling af handicapkompenserende støtte i Barnets Lov og serviceloven med et lille kig på en ny systematik i paragrafferne.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Webinaret henvender sig primært til myndighedssagsbehandlere indenfor børnehandicap og andre, der yder råd og vejledning til børn og unge samt deres forældre. Alle interesserede er dog som altid velkomne.

 

Udbytte: Webinaret giver indblik i, hvilken betydning Barnets Lov får for sagsbehandlingen af børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk