Faglig Fredag: Beskyttelse af offentligt ansatte

Hvad stiller man op, hvis man som offentligt ansat bliver udsat for chikanerende eller truende adfærd fra borgere? Det kan fx være sagsbehandleren, servicemedarbejderen, skolelæreren eller pædagogen. Hvornår er den slags adfærd strafbart? Problemet med chikane har været stærkt stigende fx pga. den omfattende brug af de sociale medier. Samtidig har Folketinget vedtaget flere regler, som gør det strafbart at chikanere. Truende og chikanerende adfærd skal forebygges eller have konsekvenser. Så hvordan skal du som leder beskytte dine medarbejdere og sørge for, at de kender reglerne for, hvornår en borger er gået over stregen?

Tilmeld dig webinaret den 23. juni kl. 9-9.45

Indhold på webinaret

Straffelovens regler om trusler og chikane analyseres og illustreres ved brug af konkrete eksempler fra hverdagen. Hvor meget skal en offentligt ansat kunne tåle, og hvornår er konkrete handlinger chikane, og hvornår udgør det en egentlig trussel? Og hvilken vægt har den enkelte borgers ytringsfrihed egentlig i den sammenhæng? Schultz egen fagspecialist Peter Dyrbye er i studiet for at gøre os klogere på et følsomt emne og give sine bedste bud på, hvordan man kan sikre et fornuftigt beredskab i sådanne situationer.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Webinaret henvender sig primært til ledere for offentligt ansatte medarbejdere med borgerkontakt. Det er naturligvis også for offentlige medarbejdere og alle andre interesserede.

 

Udbytte: Webinaret giver dig indblik i det retlige fundament for, hvordan offentligt ansatte beskyttes af reglerne i straffeloven. Du får indsigt i, hvordan korrekte interne vejledninger om konkrete episoder med chikanerende og truende adfærd kan formuleres og gribes an. Du bliver klogere på, hvornår adfærd, som den enkelte medarbejder bliver udsat for, rent faktisk kan være strafbart og bør meddeles videre.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk