Den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet

Kender du de generelle forvaltningsretlige regler? Og kender du de specifikke regler, der gælder for netop teknik- og miljøområdet? Begge dele skal være på plads, når der skal træffes en afgørelse. På webinaret får du indsigt i både de generelle regler og de mere specifikke for teknik- og miljøområdet, så du går derfra med et klart billede af, hvordan du laver den gode afgørelse.

 

Tilmeld dig webinaret den 2. februar 2024 kl. 9.00-9.45.

Indhold på webinaret

En afgørelse på teknik- og miljøområdet skal i princippet efterleve de samme forvaltningsretlige krav, som gælder for andre myndighedsområder. Det gælder fx krav om begrundelse og klagevejledning, der skal sikre borgernes retssikkerhed. Der er dog nogle særtræk på teknik- og miljøområdet, som primært handler om, at der kan være naboer, der har interesse i en afgørelse, men også i den politiske proces, der knytter sig til en række afgørelser.

Reglerne volder til tider vanskeligheder, og vi er derfor stolte af at annoncere et gensyn med et fagligt fyrtårn alias miljøadvokat Mads Kobberø til endnu en Faglig Fredag. Mads Kobberø gennemgår gavmildt både de generelle forvaltningsretlige regler om begrundelse, klagevejledning og søgsmålsvejledning og de specifikke vinkler, der er på netop teknik- og miljøområdet. Det hele bliver sat i relation til udformning af den gode afgørelse.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Webinaret henvender sig primært til ansatte ved offentlige myndigheder, der træffer afgørelser – det være sig tilladelser, godkendelser, dispensationer eller påbud inden for teknik- og miljøområdet.

 

Udbytte: Webinaret giver et klart indblik i, hvordan du laver den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk