Klagesagsbehandling

Hvordan griber man klagesager rigtigt an? Borgerens ret til at klage over afgørelser truffet af en offentlig myndighed er en af grundstenene i borgerens retssikkerhed. Borgeren kan få afgørelsen prøvet af en anden instans, uden at sagen skal for domstolene. Derfor er det helt afgørende, at klagesager håndteres korrekt lige fra klagevejledning til genvurdering og ny afgørelse eller videresendelse af klagen. På denne Faglige Fredag kommer vi praktisk og konkret igennem processen.

 

Tilmeld dig webinaret den 26. januar 2024, kl. 9-9.45

Indhold på webinaret

Vi begynder med afgørelsen. En afgørelse skal være ledsaget af en korrekt vejledning om, hvordan borgeren klager. Det gælder form, indhold og frister. Når en klage er modtaget, skal kommunen genvurdere sagen. Hvad betyder det, og hvordan griber man det an ved fastholdelse, helt eller delvis medhold?

Hvad betyder det, når frister overskrides? Hvad skal man huske på, når sagen sendes til ankeinstansen? Og endelig skal vi gennemgå, hvad ankeinstansens forskellige reaktionsmuligheder betyder. Hvad betyder hjemvisning, ændring og annullation, og hvordan skal kommunen handle på det? Schultz' egen fagspecialist Peter Dyrbye tager sig kærligt af alle disse spørgsmål i studiet.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Webinaret henvender sig primært til sagsbehandlere og faglige koordinatorer på social- og beskæftigelsesområdet, da webinaret tager udgangspunkt i retssikkerhedslovens regler. Det kan også være relevant for andre, som gerne vil have overblik over den gode og korrekte behandling af borgerens klager.

 

Udbytte: Webinaret giver jer en viden og forståelse for processen for sagsbehandlingen af klagesager. I får indsigt i, hvordan I overholder de formelle regler, og I får tips til at sikre det bedst mulige forløb for borgeren.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk