Faglig Fredag: Omlægning af hjemløseindsatsen

Arbejder du med hjemløse? Nye regler om hjemløse træder i kraft den 1. oktober 2023. Hvad enten du arbejder som kommunal myndighedsrådgiver på hjemløseområdet, eller du arbejder på et forsorgshjem eller som kontaktperson for hjemløse, er dette webinar sandsynligvis relevant for dig. 

Tilmeld dig webinaret fredag den 27. oktober kl. 9-9.45

Indhold på webinaret

Nye regler om hjemløse træder i kraft den 1. oktober 2023. Housing-first metoden bliver lovfastsat i serviceloven § 85 a, og § 110  bliver ændret, så kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra forsorgshjem. Der bliver også tilføjet § 142, der omhandler handleplan for borgere med ophold i et § 110 tilbud. Når du arbejder med hjemløse, skal du vide, hvilken type hjælp forsorgshjemmet og kommunerne skal tilbyde en hjemløs borger. Det glæder os derfor at jurist Pernille Dalmar indtager scenen i Schultz’ studie i Valby, hvor hun vil give os indsigt i de nye regler.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Webinaret er særligt målrettet medarbejdere, der arbejder med hjemløse. Alle, der vil vide mere om hjemløseindsatsen er velkomne.

 

Udbytte: Du får forståelse for, hvordan hjemløse skal hjælpes efter den 1. oktober 2023.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk