Faglig Fredag: Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne

Hvilke rettigheder har borgerne på et svar? Og hvordan stemmer borgernes rettigheder overens med kommunens pligt til at svare borgerne og behandle deres henvendelser hurtigt? Det gælder både lovbestemte tidsfrister, kvittering for modtagelse, underretning om forsinkelser eller noget helt andet. Til dette webinar kan du blive klogere på reglerne for svar inden for rimelig tid.

Tilmeld dig webinaret fredag den 8. december 2023 kl. 9-9.45.

Indhold på webinaret

Det udløser frustration, når vi som myndighed ikke får svaret borgeren inden for rimelig tid - eller slet ikke. Fordi man som borger reagerer negativt på oplevelsen af at blive ignoreret eller ikke at blive regnet for noget. Inden for forvaltningsjuraen taler man imidlertid ikke om at ignorere eller nedvurdere borgerne, men om sagsbehandlingstid og pligten til at svare borgerne. Men hvilke rettigheder har borgerne på et svar? Og hvor hurtigt skal det gå?

Det har vi fået en af områdets sværvægtere til at give sine stærke og saglige bud på. Vi får nemlig besøg af ingen ringere end Johan Busse, der er både mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune, formand for Dataetisk Råd, tidligere dommer i Østre Landsret og med en karriere hos bl.a. Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden bag sig.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

 

Målgruppe: Alle, der arbejder med borgerhenvendelser og sagsbehandling hos en offentlig myndighed.

 

Udbytte: Du bliver klogere på, hvilke regler der gælder for offentlige myndigheder, når det handler om at svare borgerne inden for rimelig tid, herunder pligten til at svare borgerne, hurtighedsprincippet og pligten til at tilrettelægge arbejdet effektivt, lovbestemte frister, kvittering ved modtagelse og underretning om forsinkelser.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk