§ 83 eller § 85? Snitfladerne mellem personlig hjælp og pleje eller socialpædagogisk støtte

Behandler I sager om praktisk hjælp i hjemmet eller socialpædagogisk støtte, er dette webinar sandsynligvis relevant for jer.

Når I arbejder med voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, skal I vide, hvilke typer hjælp den voksne kan få bevilget.

Tilmeld dig webinaret, der afholdes den 27. januar 2023 klokken 09.00–09.45. 

Indhold på webinaret

Vi har inviteret jurist og fagligt fyrtårn Pernille Dalmar i studiet til en dialog, der gør os klogere på, hvornår en borger er berettiget til socialpædagogisk støtte, eller hvornår borgeren i stedet skal bevilliges hjælp efter reglerne om praktisk hjælp i hjemmet. Sondringen kan være svær, da reglerne overlapper hinanden.

Vi tager afsæt i Ankestyrelsens principmeddelelse 10-19, som giver anvisninger på, hvornår den ene eller den anden type hjælp skal bevilliges.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

Målgruppe

Webinaret er særligt målrettet medarbejdere på socialområdet og medarbejdere, der arbejder med personlig og praktisk hjælp i hjemmet, fx visitatorer. Alle med interesse for området er dog velkomne.

Udbytte

Webinaret giver jer forståelse for, hvordan hjælpen efter reglerne om socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp i hjemmet hænger sammen, og hvilken paragraf hjælpen skal bevilliges efter.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Spørgsmål

Pernille Dalmar ønsker en aktiv dialog, så stil hellere end gerne spørgsmål undervejs. I er også velkomne til at sende spørgsmål om dagens emne på forhånd, så vi kan inddrage dem i webinaret. Spørgsmålene skal sendes på mail til fagspecialist Mona Walther på msw@schultz.dk senest 23. januar 2023.

Du kan læse mere om vores koncept Faglig Fredag lige her.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk.