Opfølgning på Jobcenter Greves erfaringer med digitale samtaler

På webinar 7. marts gav Mia Grønvold, systemadministrator i Jobcenter Greve, et indblik i deres planer for anvendelse af digitale samtaler, herunder hvordan de vil følge udviklingen.

Vi aftalte med Mia at følge op på de erfaringer, de har gjort sig i perioden efter første webinar. Vi afholder derfor et nyt webinar med fokus på erfaringerne med afholdelse af flere digitale samtaler.

Jobcenter Greve ønsker eksempelvis at foretage en evaluering af deres setup ca. 3 måneder efter 22. marts, hvor vi forventer, at lovgivningen falder på plads. På baggrund af en evaluering, som bliver foretaget i samarbejde med udvalgte borgere og sagsbehandlere, vil Greve evt. foretage ændringer. Det kunne fx være at nudge borgerne til at vælge flere samtaler afholdt via video end telefon eller at ændre varigheden af samtalen, hvis den afvikles digitalt.

Vi håber, at andre jobcentre vil dele deres tanker og byde ind med erfaringer på dagens webinar, så vi kan inspirere hinanden og sammen blive klogere på mulighederne.

Tilmeld dig webinaret

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk.

Kurser
Styrk din faglighed med undervisning i love og regler og din brug af vores løsninger
Arrangementer
Arrangementer
Vi afholder både egne arrangementer og deltager i eksterne events
 Køb bøger til din vejledning
Bøger
Få viden til din vejledning