Om Schultz Kommunekoncept 2.0

Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation. Konsolideret lovgivning betyder, at alle ændringslove bliver indarbejdet i en lov, så du kun skal holde dig opdateret ét sted. Schultz Kommunekoncept hjælper dig med at forstå lovgivningen og træffe korrekte afgørelser.

Schultz Kommunekoncept 2.0. er opdelt i fagområder, der passer til den måde, kommunerne er organiseret.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

Webinaret er for dig, der arbejder på Teknik og Miljø-området. På webinaret præsenteres du for Schultz Kommunekoncept 2.0 specifikt til dit fagområde.

Natur og miljø
Webinaret henvender sig til dig, der arbejder i natur- og miljøafdelingen. Her indeholder Kommunekoncept bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for natur og miljø. Du får også brugervenlige guider og overbliksmateriale, der forklarer og visualiserer reglerne, fx om affald, jord og spildevand.

Plan, byg og energi
Webinaret henvender sig til dig, der arbejder i plan- og byggeafdelingen. Her indeholder Kommunekoncept bl.a. planloven, byggeloven og miljøvurderingsloven. Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for plan, byg og energi. Du får også brugervenlige guider og overbliksmateriale, der forklarer og visualiserer reglerne, fx om kommune og lokalplanlægning eller byggesager.

Veje, trafik og beredskab
Webinaret henvender sig til dig, der arbejder i vejafdelingen. Her indeholder Kommunekoncept bl.a. vejloven, færdselsloven og beredskabsloven. Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for veje, trafik og beredskab.

Det er gratis at deltage i webinaret.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Andre tilbud

Styrk din faglighed med kurser
Kurser
Styrk din faglighed med undervisning i love og regler og din brug af vores løsninger
Arrangementer
Arrangementer
Vi afholder både egne arrangementer og deltager i eksterne events
 Køb bøger til din vejledning
Bøger
Få viden til din vejledning