DEAS er Danmarks største ejendomsadministration, der tilbyder en bred palette af services. Det strækker sig helt fra den daglige korrespondance med lejerne til viceværtsopgaver ude på ejendommene til at stå for boligudlejning. Vi mødte Marie Skovgaard Jørgensen, Anna Friis Gall Nielsen og Peter Meinecke-Søes, der alle har sin daglige gang i den juridiske afdeling. Deres primære opgave består i at supporte resten af husets medarbejdere med juridisk rådgivning.

Som hyppige brugere af ED-lovportalen, har de sagt ja til at give os et indblik i, hvordan portalen supplerer arbejdet i et stort hus, hvor mange sager skal varetages.

”Udover at være in house jurister og hjælpe huset og vores kolleger, så varetager vi også tvistsager ved huslejenævn og ankenævn. Og så hjælper vi kunderne med specifikke opgaver, fx hvis de har brug for et notat om en juridisk problemstilling vedrørende en ejendom,” fortæller Marie Skovgaard Jørgensen.

Møde DEAS

Marie Skovgaard Jørgensen, Cand.jur., Peter Meinecke-Søes, Cand.jur., og Anna Friis Gall Nielsen, Cand.jur.

Et uundværligt redskab

Hos DEAS har de et bredt spektrum af kunder, der tæller både små og mellemstore private investorer, som har udlejningsejendomme, de har lagt i administration hos dem. Derudover har de samarbejder med både pensionskasser samt andels- og grundejerforeninger:

”Det er kundeforhold, hvor man indgår en samarbejdsaftale. Så står vi til rådighed og supporter investorerne og foreningerne, når de har brug for juridisk rådgivning,” fortæller Anna Friis Gall Nielsen.

ED-lovportalen er udviklet i tæt samarbejde med EjendomDanmark og giver hurtig adgang til al relevant lovinformation inden for ejendomsadministration. Under mødet var vi særligt interesserede i, hvornår lovportalen viser sig brugbar og værdiskabende:

”Det er særligt, når vi behandler tvistsager, at ED-lovportalen bliver yderst relevant,” forklarer Marie Skovgaard Jørgensen. ”Jeg har den som udgangspunkt altid åben,” fortsætter Peter Meinecke-Søes, mens Anna Friis Gall Nielsen nikker genkendende. Peter Meinecke-Søes uddyber:

”ED-lovportalen er både relevant, når vi sidder med en tvistsag, hvor der kommer et spørgsmål fra nævnet, hvor man tænker, ”hvad er det reglen er her”. Der er det klart det nemmeste at slå op på lovportalen. Men det gælder også, når vi skal supporte huset, fx hvis en administrator spørger, hvad der gælder med vedligeholdelseskontoen.”

ED-lovportalen er både relevant, når vi sidder med en tvistsag, hvor der kommer et spørgsmål fra nævnet. Men det gælder også, når vi skal supporte huset, fx hvis en administrator spørger, hvad der gælder med vedligeholdelseskontoen.

Peter Meinecke-Søes, Cand.jur., DEAS

Marie Skovgaard Jørgensen supplerer:

”Det fungerer godt, at lovportalen er lavet i samarbejde med EjendomDanmark, så bøgerne [Boliglejemål og Erhvervslejemål] ligger derinde. Det er et uundværligt redskab for os. Vi har også bøgerne i fysisk form, men det gør det både nemmere og er tidsbesparende, at vi kan søge i dem.”

Med ED-lovportalen har du digital adgang til alle relevante domme, love og litteratur, så du nemt kan få svar på dine juridiske spørgsmål – hvad enten det drejer sig om den daglige administration, eller hvis du står midt i en rets- eller huslejenævnssag.

”Det er mit indtryk, at bøgerne bliver brugt flittigt derinde. Både Boliglejemål, men også Erhvervslejemål. Og så er der selvfølgelig afgørelserne. Faktisk er der rigtig mange afgørelser, der ligger i ED-lovportalen, som du ikke ville kunne finde andre steder. Det er en kæmpe hjælp i en travl hverdag,” fortæller Anna Friis Gall Nielsen.

Den digitale proces

Når vi spørger ind til, hvordan hverdagen ville se ud uden lovportalen, spiller især tiden en væsentlig faktor: ”Det ville være besværligt. Vi ville have bøgerne i fysisk form, men det ville gøre processen markant tungere, hvis vi skulle sidde og slå op, hver gang vi skulle finde noget,” fortæller Peter Meinecke-Søes.

En anden fordel ved ED-lovportalen – foruden at den er tidsbesparende – findes også i den konsoliderede lovgivning. Sitet opdateres dagligt på en måde, der ikke ville være muligt i en trykt bogform. I ED-lovportalen finder du digitale udgaver af håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejeret, hvor førende fagspecialister uddyber, hvordan lovgivningen skal forstås. Håndbøgerne indeholder direkte links til relaterede dokumenter, lovgivning, domme m.m., så du hele tiden har det fulde overblik.

”Problemet med den fysiske bogform er også, at der er en række afgørelser, hvor du ofte kan have behov for at få suppleret med selve dommen. I en bog er der ikke nødvendigvis plads til at skrive alle præmisserne. Inde på ED-lovportalen kan du blot trykke på et link. Så det med ikke at kunne tilgå domme og læse om dem, det ville altså være ærgerligt,” uddyber Anna Friis Gall Nielsen.

I vores arbejde med tvistsager handler det om at bygge en argumentation op, og det gør vi ved at kigge på, hvad der tidligere er truffet afgørelser om. Det er utrolig vigtigt, når vi argumenterer over for nævnene, at vi kan underbygge det.

Marie Skovgaard Jørgensen, Cand.jur., DEAS

Et værktøj til gyldig argumentation

Som ejendomsadministrator er det ikke nok blot at orientere sig i lovgivningen – du skal også være fuldt opdateret om de seneste domme og afgørelser.

”I vores arbejde med tvistsager handler det om at bygge en argumentation op, og det gør vi ved at kigge på, hvad der tidligere er truffet afgørelser om. Det er utrolig vigtigt, når vi argumenterer over for nævnene, at vi har noget at underbygge det med. Så ED-lovportalen er meget vigtig i vores søgning på afgørelser,” forklarer Marie Skovgaard Jørgensen.

Og selvom DEAS i høj grad kan siges at være repræsentant for nogle af afgørelserne, vurderer de selv, at det ville kræve for stort et arbejde og for mange ressourcer, hvis de selv skulle administrere de funktioner, portalen tilbyder: ”Det ville kræve et stort arbejde, hvis vi skulle kreere vores egen portal, hvor vores afgørelser skulle være tilgængelige på en overskuelig måde for hele huset,” siger Anna Friis Gall Nielsen og fortsætter:

”Vi underviser også internt. Vi har for nyligt undervist i forbedringer, og der var en stor mængde af vores undervisningsmateriale lavet på baggrund af ED-lovportalen. Med udgangspunkt i bøgerne og afgørelser.”

Alle små og store administrationshuse, om der sidder jurister eller ej, er ED-lovportalen relevant for. For selvom der ikke er en tvistsag, så er det relevant at vide, hvad der gælder, når lejer henvender sig. Det bruger vi lovportalen ret meget til.

Marie Skovgaard Jørgensen, Cand.jur., DEAS

Hvem henvender portalen sig til?

ED-lovportalen er målrettet private udlejere af bolig- og erhvervslejemål og ejendomsadministratorer og ejendomsjurister. Som det eneste sted har du med ED-lovportalen digital adgang til Grundejernes Domssamling.

”Portalen, og særligt bøgerne deri, kan gavne mange, der eksempelvis ikke har den samme ballast og en juridisk afdeling i ryggen. Det er et uundværligt redskab til at finde svar på de ting, man måtte være i tvivl om – på en nem og overskuelig måde”, fortæller Anna Friis Gall Nielsen.

Marie Skovgaard Jørgensen uddyber:

”Alle små og store administrationshuse, om der sidder jurister eller ej, er ED-lovportalen relevant for. For selvom der ikke er en tvistsag, så er det relevant at vide, hvad der gælder, når lejer henvender sig. Det bruger vi lovportalen ret meget til”.

Anna Friis Gall Nielsen afslutter:

”Og så spiller prisen jo altså også en væsentlig rolle. Særligt for mindre virksomheder, tænker jeg. Ud fra min vurdering virker prissætningen også god. Og det særligt værdifulde er, at vi med ED-lovportalen kan finde de ting, vi ikke kan finde andre steder. Det er altså guld værd”.

Prøv også

Overblik over lovgivning for bolig og byggeri
Håndbog om støttet boligbyggeri
Få overblik over bestemmelser for alle typer af boligbyggeri
Tastatur
Håndbog for den kommunale bygherre
Få vejledning om styring af kommunale bygge- og anlægsprojekter
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44