Vi tror ikke på, at vi hverken kan eller skal vide alt selv. Derfor indgår vi i partnerskaber med de bedste af slagsen. Vi har et veletableret og værdibaseret økosystem af partnere, hvor vi spiller hinanden stærkere og tænker større og dybere. Vi udveksler viden og udvikler løsninger sammen med de brancher, vi bevæger os i. For sammen skaber vi værdi.

Her finder du et udpluk af vores partnerskaber.

Danske Advokater

Vi er gået sammen med brancheforeningen Danske Advokater om at sikre konkurrence på markedet for juridisk informationssøgning. Det tætte samarbejde har udmøntet sig i løsningen Schultz Legal Research, der har fokus på at imødekomme advokatens og juristens behov for opdateret, relevant og korrekt juridisk indhold.

Danske Advokater udgør en stærk samarbejdspartner, da de bidrager med et unikt branchekendskab og fagudvalgenes juridiske specialistviden, mens vi selv besidder solid erfaring med at levere lovinformation og gå forrest i anvendelsen af de nyeste teknologier, der efterspørges i markedet.

 

 

Blueprint Learning 

Kommunal sagsbehandling er præget af hyppige lovændringer, der kræver løbende kompetenceudvikling. Derfor er vi gået sammen med Blueprint Learning om at udbyde faglig opkvalificering til den kommunale sektor gennem platformen Schultz Campus. Det tætte samarbejde skal sikre e-læring af høj kvalitet med fokus på faglig efteruddannelse.

Blueprint Learning har de seneste år revolutioneret markedet for e-læring til revisorer og advokater. Mens de stiller deres tekniske platform til rådighed, bidrager vi med vores kendskab til det kommunale marked og dets kerneområder ved at levere den faglige kvalitet af kursusindholdet. Som supplement bidrager Bech-Bruuns specialister og rådgivere med kurser inden for teknik- og miljøområdet samt udbudsret.

 

 

NemEO

Vi vægter højt at indgå i partnerskaber med fokus på innovation og fagtech, der kan bidrage til samt supplere vores egne løsninger. Vi har derfor indgået samarbejde med NemEO, hvor ambitionen er at gøre erstatningsberegning let tilgængeligt, overskueligt og mindre tids- og ressourcekrævende.

Ejerne bag NemEO har mere end 20 års erfaring med erstatningsret, og beregneren er derfor udviklet med udgangspunkt i erfaringer og udfordringer herved. Værktøjet skal ikke alene sikre korrekte beregninger, men også lette hverdagen for dem, der arbejder med erstatnings- og forsikringsret, både inden for advokatbranchen, faglige organisationer og offentlige myndigheder.  

Samarbejdet baner vej for digital understøttelse af ressourcekrævende arbejdsopgaver, og med Schultz’ kendskab til og interesse for markedet bidrager vi til at skabe vækst og hurtigere indtræden.

STAR

I Schultz arbejder vi med lovgivning på tætteste hold. Det kommer bl.a. til udtryk i fagsystemet Schultz Fasit, som understøtter sagsbehandleren i at efterleve de lovpligtige krav. Af samme årsag har vi et tæt samarbejde med STAR om at definere, hvad fagsystemet skal indeholde og kunne.

Samarbejdet fungerer gennem værdifuld sparring, hvor målet er at give jobcentrene de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde. Som leverandør repræsenterer vi kommunernes ønsker og behov, og derfor bidrager samarbejdet ikke alene til, at Schultz Fasit konstant lever op til databekendtgørelsen. Det giver også mulighed for at præge de statslige krav og løsninger, så de harmonerer bedst muligt med arbejdsgangene i jobcentrene. Samtidig sikrer STAR, at løsningerne er gavnlige for alle parter og fungerer i praksis.

FrontDesk

I 2020 indgik vi et strategisk samarbejde med FrontDesk. Samarbejdet giver mulighed for at tilbyde kommunerne en komplet tovejsintegration mellem ressourcestyring og kalendersystem, så administrative medarbejdere og sagsbehandlere får et stærkt værktøj til at skabe overblik over deres aftaler. 

Gennem samarbejdet forenes solid erfaring og stærke kompetencer fra to forskellige områder, så vi kan understøtte vores kunder med en komplet løsning, der favner både beskæftigelsesområdet, borgerservice og andre områder i kommunen. Sammen sikrer vi, at Schultz Booking og FrontDesks kø- og aftalesystem fungerer som en gnidningsfri snitflade mellem tidsbestilling/selvbooking, lokalereservation og fremmøderegistrering.

 

 

Microsoft

Når vi udvikler løsninger, anvender vi ofte teknologi fra Microsoft, som understøtter vores eget it-setup. I 2020 opnåede vi det højeste partnerskabsniveau hos Microsoft på Cloud Platform og er nu guldpartner inden for to kerneområder: Cloud Platform og Application Development.

Microsofts guldcertificering tildeles virksomheder, som kan dokumentere en omfattende viden inden for teknik, en solid mængde kundereferencer og en høj kundetilfredshed. Partnerskabsniveauet er en anerkendelse af, at vi besidder de kompetencer, der skal til for at sikre vores kunder optimal rådgivning inden for cloud- og applikationsudvikling, samtidig med at vores medarbejdere får de bedste betingelser for at dygtiggøre sig, fordi vi løbende skal leve op til en række krav og certificeringer.