Savner du faglig inspiration? Eller kunne du godt bruge en forklaring af udvalgte komplicerede regler indenfor dit fagområde? Faglig Fredag er et koncept, der består af en serie faglige webinarer, som afholdes en gang om måneden.

Hvad er Faglig Fredag?

Her kan I møde en række eksperter indenfor forskellige områder af den kommunale sagsbehandling, som deler deres viden med jer.

Faglig Fredag kombinerer faglighed og fornøjelse - I bliver både inspireret, klædt bedre på, og svært lovstof bliver formidlet og forklaret let og levende.

Faglig Fredag er altid live, altid gratis og varer aldrig mere end en time.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ FAGLIG FREDAG-WEBINAR

Målgruppe

Faglig Fredag-webinaret er særligt målrettet alle jer, der arbejder med kommunal sagsbehandling. Hvert webinar har sin egen målgruppe, hvor nogle vil samle mange med brede temaer, og andre vil samle færre med et mere specifikt fagområde.

Udbytte

Faglig Fredag er en nem investering i jeres faglige ballast. Det er ikke et kursus fra A-Z, men I får faglig inspiration, overblik over og forklaring på regler i lovgivningen – alt sammen på under en time.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Super fedt med et kort, intensivt oplæg. Det er første gang jeg er med. Det var som at blive sparket i hovedet af en hest - på den gode måde.”

Deltager på Faglig Fredag: Omlægning af hjemløseindsatsen

Kommende Faglige Fredage

Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne
med Johan Busse

Den 8. december 2023 kl. 9.00-9.45

Hvilke rettigheder har borgerne på et svar? Og hvordan stemmer borgernes rettigheder overens med kommunens pligt til at svare borgerne og behandle deres henvendelser hurtigt?  Det gælder både lovbestemte tidsfrister, kvittering for modtagelse, underretning om forsinkelser eller noget helt andet. Til dette webinar kan du blive klogere på reglerne for svar inden for rimelig tid.

Klagesagsbehandling
med Peter Dyrbye

Den 26. januar 2024 kl. 9.00-9.45

Hvordan griber man klagesager rigtigt an? Borgerens ret til at klage over afgørelser truffet af en offentlig myndighed er en af grundstenene i borgerens retssikkerhed. Borgeren kan få afgørelsen prøvet af en anden instans, uden at sagen skal for domstolene. Derfor er det helt afgørende, at klagesager håndteres korrekt lige fra klagevejledning til genvurdering og ny afgørelse eller videresendelse af klagen. På denne Faglige Fredag kommer vi praktisk og konkret igennem processen.

Den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet
med Mads Kobberø

Den 2. februar 2024 kl. 9.00-9.45

Kender du de generelle forvaltningsretlige regler? Og kender du de specifikke regler, der gælder for netop teknik- og miljøområdet? Begge dele skal være på plads, når der skal træffes en afgørelse. På webinaret får du indsigt i både de generelle regler og de mere specifikke for teknik- og miljøområdet, så du går derfra med et klart billede af, hvordan du laver den gode afgørelse.

Tidligere Faglige Fredage

Afklaring af funktionsevnen hos børn med handicap
med Inge Louv

Den 3. november 2023

Hvad er betingelserne for, at forældre til et barn med handicap kan få dækket merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste? Hvilke elementer skal indgå i vurderingen? Og hvordan skal vi forstå principmeddelelse 43-22? Det gennemgik vi til denne Faglige Fredag.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Afklaring af funktionsevnen hos børn med handicap her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Afklaring af funktionsevnen hos børn med handicap her

Omlægning af hjemløseindsatsen
med Pernille Dalmar

Den 27. oktober 2023

Arbejder du med hjemløse? Nye regler om hjemløse træder i kraft den 1. oktober 2023. Hvad enten du arbejder som kommunal myndighedsrådgiver på hjemløseområdet, eller du arbejder på et forsorgshjem eller som kontaktperson for hjemløse, var dette webinar sandsynligvis relevant for dig. 

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Omlægning af hjemløseindsatsen

Obs: Vi havde desværre tekniske problemer under dette webinar, og derfor må vi meddele, at det beklageligvis ikke blev optaget.

Beskyttelse af offentligt ansatte
med Peter Dyrbye

Den 8. september 2023

Hvad stiller man op, hvis man som offentligt ansat bliver udsat for chikanerende eller truende adfærd fra borgere? Dette webinar gav dig indblik i det retlige fundament for, hvordan offentligt ansatte beskyttes af reglerne i straffeloven.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Beskyttelse af offentligt ansatte her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Beskyttelse af offentligt ansatte her

Aktindsigt på miljøområdet
med Mads Kobberø

Den 25. august 2023

I denne webinar gennemgik vi hvordan miljøoplysningslovens regler spiller sammen med de almindelige aktindsigtsregler i offentlighedsloven og forvaltningsloven?

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Aktindsigt på miljøområdet her.

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Aktindsigt på miljøområdet her.