Savner du faglig inspiration? Eller kunne du godt bruge en forklaring af udvalgte komplicerede regler indenfor dit fagområde? Faglig Fredag er et koncept, der består af en serie faglige webinarer, som afholdes en gang om måneden.

Hvad er Faglig Fredag?

Her kan I møde en række eksperter indenfor forskellige områder af den kommunale sagsbehandling, som deler deres viden med jer.

Faglig Fredag kombinerer faglighed og fornøjelse - I bliver både inspireret, klædt bedre på, og svært lovstof bliver formidlet og forklaret let og levende.

Faglig Fredag er altid live, altid gratis og varer aldrig mere end en time.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ FAGLIG FREDAG-WEBINAR

Målgruppe

Faglig Fredag-webinaret er særligt målrettet alle jer, der arbejder med kommunal sagsbehandling. Hvert webinar har sin egen målgruppe, hvor nogle vil samle mange med brede temaer, og andre vil samle færre med et mere specifikt fagområde.

Udbytte

Faglig Fredag er en nem investering i jeres faglige ballast. Det er ikke et kursus fra A-Z, men I får faglig inspiration, overblik over og forklaring på regler i lovgivningen – alt sammen på under en time.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Super fedt med et kort, intensivt oplæg. Det er første gang jeg er med. Det var som at blive sparket i hovedet af en hest - på den gode måde.”

Deltager på Faglig Fredag: Omlægning af hjemløseindsatsen

Kommende Faglige Fredage

ORGANISERING AF MELLEMFORMER OG SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER

D. 31. maj kl. 9-9.45

”Flere Faglige Fredage om mellemformer,” sagde deltagerne, efter Torben Bloksgaard fra Nordic Learning gav os nye indsigter i, hvordan vi udvikler kvaliteten i mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen. Derfor fortsætter Torben, hvor han slap på endnu en Faglig Fredag, der fortsætter det faglige fokus.

Webinaret giver jer konkret viden til organisering og organisatorisk læring.

Borgerens ret til partsrepræsentation og bisiddere

d. 7. juni kl. 09.00-09.45

At være part i en sag hos en offentlig myndighed kan være krævende. Både selve processen og afgørelsen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for en borger. Derfor har man som part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en person, man har tillid til.

Sprog og sprogvanskeligheder - Hvad er skolens opgave?

d. 7. juni kl. 12.00-12.45

Men hvad er DLD for en størrelse? Hvordan kan I identificere og opspore elever med sprogvanskeligheder? Og hvilke faktorer skal I som skole arbejde med for at imødekomme denne elevgruppe? Hvis du vil vide mere om, hvordan I som skoleledere og som skole kan arbejde med DLD, skal du tage med på dette webinar. 

Styrk den psykologiske tryghed: Brug fejlene

D. 16. august kl. 12.00-12.45

Hvordan udvikler vi en ledelsespraksis, der får os tættere på de fællesskabende læringsmiljøer, vi ønsker? Og hvordan leder og justerer vi vores pædagogiske praksis, når den ikke lever op til vores ønsker?

Som ledere i skolen arbejder vi med at sætte retning for det lærings- og børnesyn, der skaber deltagelsesmuligheder for alle. Nye samarbejdsformer og nye måder at tænke læring på kræver ledelse, træning og mod i trygge fællesskaber. Derfor skal vi i hele styringskæden øve os i at opdage og tale om både succeser og fejl. Psykologisk tryghed er én af nøglerne til at turde tale om begge dele.

Tidligere Faglige Fredage

Tvangsbestemmelser for børn og unge

D. 24. MAJ

I Barnets lov kan anbringelse og adoption uden samtykke besluttes forud for fødslen af barnet. Men hvordan er reglerne, og hvordan skal sagerne omkring de indgribende indsatser forud for barnets fødsel behandles? Det kunne du høre om på denne Faglige Fredag.

Materiale

Du kan snart downloade slides fra Faglig Fredag - Tvangsbestemmelser for børn og unge her

Du kan snart se optagelsen fra Faglig Fredag - Tvangsbestemmelser for børn og unge her

Kompensationsloven til handicappede i erhverv

d. 19. april

Hvad kan en personlig assistent bruges til? Skal hjælpemidler bevilliges efter serviceloven, LAB-loven eller Kompensationsloven? Kender du Isbryderordningen – og virker den? Det er nogle af de spørgsmål, I får svar på i denne Faglige Fredag.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Kompensationsloven til handicappede i erhverv her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Kompensationsloven til handicappede i erhverv her

Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne
Med Johan Busse

Den 22. marts 2024

Hvilke rettigheder har borgerne på et svar? Og hvordan stemmer borgernes rettigheder overens med kommunens pligt til at svare borgerne og behandle deres henvendelser hurtigt? Det gælder både lovbestemte tidsfrister, kvittering for modtagelse, underretning om forsinkelser eller noget helt andet. Det kunne du høre mere om i dette webinar.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne her

LEDELSE AF MELLEMFORMER OG SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER I SKOLEN

d. 15. marts 2024

Hvordan øger vi deltagelsesmulighederne for flere elever? Det er ingen hemmelighed, at opgaven med deltagelse presser skolerne. Bliv præsenteret for 6 principper, der fokuserer mod organisering, kollektiv mestring og børns deltagelsesmuligheder.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen

Vil du have adgang til ca. 100 fagkurser på skoleområdet? Læs om Schultz Campus her

Her kan du se Schultz' Campus Nye og kommende kurser på skoleområdet