Savner du faglig inspiration? Eller kunne du godt bruge en forklaring af udvalgte komplicerede regler indenfor dit fagområde? Faglig Fredag er et koncept, der består af en serie faglige webinarer, som afholdes en gang om måneden.

Hvad er Faglig Fredag?

Her kan I møde en række eksperter indenfor forskellige områder af den kommunale sagsbehandling, som deler deres viden med jer.

Faglig Fredag kombinerer faglighed og fornøjelse - I bliver både inspireret, klædt bedre på, og svært lovstof bliver formidlet og forklaret let og levende.

Faglig Fredag er altid live, altid gratis og varer aldrig mere end en time.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ FAGLIG FREDAG-WEBINAR

Målgruppe

Faglig Fredag-webinaret er særligt målrettet alle jer, der arbejder med kommunal sagsbehandling. Hvert webinar har sin egen målgruppe, hvor nogle vil samle mange med brede temaer, og andre vil samle færre med et mere specifikt fagområde.

Udbytte

Faglig Fredag er en nem investering i jeres faglige ballast. Det er ikke et kursus fra A-Z, men I får faglig inspiration, overblik over og forklaring på regler i lovgivningen – alt sammen på under en time.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Super fedt med et kort, intensivt oplæg. Det er første gang jeg er med. Det var som at blive sparket i hovedet af en hest - på den gode måde.”

Deltager på Faglig Fredag: Omlægning af hjemløseindsatsen

Kommende Faglige Fredage

Kompensationsloven til handicappede i erhverv

d. 19. april kl. 09.00-09.45

Hvad kan en personlig assistent bruges til? Skal hjælpemidler bevilliges efter serviceloven, LAB-loven eller Kompensationsloven? Kender du Isbryderordningen – og virker den? Det er nogle af de spørgsmål, I får svar på, når faglig ekspert og erfaren handicapkonsulent John Bjørneboe gæster Schultz’ studie i Valby. Med udgangspunkt i handicapkompensationsloven får I eksempler på cases, som kan være med til at understøtte jeres arbejde med at sikre mennesker med handicap muligheden for at finde eller fastholde et arbejde.

Indsatser uden samtykke efter Barnets lov – særligt om anbringelse og adoption før fødslen

D. 24. MAJ KL. 09.00-09.45

I Barnets lov kan anbringelse og adoption uden samtykke besluttes forud for fødslen af barnet. Men hvordan er reglerne, og hvordan skal sagerne omkring de indgribende indsatser forud for barnets fødsel behandles? Hvis du vil forberede dig på, hvordan reglerne og de praktiske elementer af disse sager skal håndteres, nu hvor Barnets lov er trådt i kraft, er dette webinar relevant for dig.

Borgerens ret til partsrepræsentation og bisiddere

d. 7. juni kl. 09.00-09.45

At være part i en sag hos en offentlig myndighed kan være krævende. Både selve processen og afgørelsen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for en borger. Derfor har man som part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en person, man har tillid til.

Tidligere Faglige Fredage

Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne
Med Johan Busse

Den 22. marts 2024

Hvilke rettigheder har borgerne på et svar? Og hvordan stemmer borgernes rettigheder overens med kommunens pligt til at svare borgerne og behandle deres henvendelser hurtigt? Det gælder både lovbestemte tidsfrister, kvittering for modtagelse, underretning om forsinkelser eller noget helt andet. Det kunne du høre mere om i dette webinar.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Sagsbehandlingstid og pligt til at svare borgerne her

LEDELSE AF MELLEMFORMER OG SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER I SKOLEN

d. 15. marts 2024

Hvordan øger vi deltagelsesmulighederne for flere elever? Det er ingen hemmelighed, at opgaven med deltagelse presser skolerne. Bliv præsenteret for 6 principper, der fokuserer mod organisering, kollektiv mestring og børns deltagelsesmuligheder.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen

Vil du have adgang til ca. 100 fagkurser på skoleområdet? Læs om Schultz Campus her

Her kan du se Schultz' Campus Nye og kommende kurser på skoleområdet

Den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet
med Mads Kobberø

Den 2. februar 2024

Kender du de generelle forvaltningsretlige regler? Og kender du de specifikke regler, der gælder for netop teknik- og miljøområdet? På webinaret får du indsigt i både de generelle regler og de mere specifikke for teknik- og miljøområdet.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Den gode afgørelse på teknik- og miljøområdet her

 

Klagesagsbehandling
med Peter Dyrbye

Den 26. januar 2024

Hvordan griber man klagesager rigtigt an? Borgerens ret til at klage over afgørelser truffet af en offentlig myndighed er en af grundstenene i borgerens retssikkerhed. På denne Faglige Fredag kommer vi praktisk og konkret igennem klageprocessen.

Materiale

Du kan downloade slides fra Faglig Fredag - Klagesagsbehandling her

Du kan se optagelsen fra Faglig Fredag - Klagesagsbehandling her