Hvordan skabes den gode relation til den ledige borger? Og bruger medarbejderne de digitale løsninger optimalt i deres arbejde med at få ledige borgere i job eller uddannelse? Jobcenter Næstved har gået deres arbejdsgange efter i sømmene for at skabe det optimale forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

”Jeg tror, at det er i den retning, vi skal for at lykkes.” Ordene kommer fra Helle Nygaard, der er teamleder i Jobcenter Næstved, og som har haft en central rolle i at udvikle et optimeret forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere i Næstved Kommune. ”Hvor vi virkelig gør brug af de digitale løsninger, vi har til rådighed,” supplerer hun.

I den seneste tid har Jobcenter Næstved i samarbejde med Schultz afholdt workshops med både borgere og medarbejdere, kigget deres arbejdsgange efter i sømmene og implementeret ny teknologi og nye arbejdsgange, der skal være med til at sikre et endnu bedre samarbejde med ledige borgere og en mere optimal brug af de digitale muligheder. Nu er Jobcenter Næstved klar til at tilbyde et nyt og optimeret forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det har givet os værdifuld indsigt at høre borgerens perspektiv og oplevelse af, hvordan tingene fungerer.

Helle Nygaard, teamleder, Jobcenter Næstved

Hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Når ledige borgere henvender sig i Jobcenter Næstved, vil de nu blive screenet på baggrund af en række spørgsmål, så sagsbehandleren allerede inden første møde er rustet med vigtig viden om borgeren. Under selve samtalen vil sagsbehandleren samtidig blive gjort opmærksom på, hvilke elementer der kan være med til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. IT-løsningen understøtter nemlig, at sagsbehandleren arbejder systematisk med alle dele af borgerens plan – fra et gennemarbejdet CV over valg af jobmål til match og jobsøgning. Hvor geografisk spredt har borgeren fx søgt? Er CV'et opdateret? Og har borgeren valgt et realistisk jobmål? Endelig vil den ledige borgers CV blive matchet med ledige jobåbninger, så sagsbehandler og borger hurtigt vil få en kvalificeret dialog om den lediges muligheder.

”IT-systemet hjælper medarbejderen med at forberede sig til samtalen, skabe mere struktur i samtalen og komme hele vejen rundt i sagsbehandlingen,” forklarer Helle Nygaard og konkluderer:

”Det kommer forhåbentlig til at betyde, at den ledige vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og opnår det rette jobmatch, fordi både sagsbehandler og borger er klædt bedre på.”

”Vi forventer også, at det vil føre til mere åbenhed i sagsbehandlingen. Åbenhed om, hvordan vi arbejder, og hvordan borgeren selv kan påvirke sit forløb og samarbejdet med os. Det er vigtigt, at borgeren er aktivt med i sagsforløbet,” tilføjer Helle Nygaard.

Optimeret forløb for de jobparate – fra nyledig til nyansat

Ved at implementere brugerrejsen for de jobparate får jobcentret mulighed for at optimere forløbet for de ledige borgere og opnår hurtigt en række gevinster:

  • Borgerne bliver engageret og involveret fra dag ét.
  • Jobnet-CV ligger hurtigere klar.  
  • Effektiv forberedelse med høj kvalitet i samtalerne.
  • Borgerne vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

I en implementering kan jobcentret vælge at fokusere på det samlede forløb eller dele af det – det kunne eksempelvis være første samtale og klargøring af Jobnet-CV.

Borgerne er blevet hørt

For Jobcenter Næstved er det afgørende at se borgeren som aktør i egen situation. Derfor var det helt naturligt at nikke ja til idéen om at inddrage borgere i processen gennem workshops.

”Det har givet os værdifuld indsigt at høre borgerens perspektiv og oplevelse af, hvordan tingene fungerer. Og det har gjort os endnu klogere på, hvordan vi skaber et godt samarbejdsgrundlag med borgerne.”

Ud over implementeringen af de digitale løsninger har Jobcenter Næstved organiseret sig i flerfaglige samskabende teams i forhold til, hvor tæt eller langt borgeren er fra arbejdsmarkedet. Det betyder, at der nu sidder en myndighedssagsbehandler, en jobformidler og måske en ergoterapeut og samarbejder tæt om udvikling af borgerens kompetencer og kvalifikationer.

Involvering af medarbejdere har vendt potentiel skepsis til begejstring

I processen er også medarbejdere blevet inddraget i en række workshops:

”På ledelsesplan kan vi godt have tendens til at tænke, at et system er ligetil for medarbejderne, men det er det ikke altid,” forklarer Helle Nygaard og konkluderer, at involvering og forankring hos medarbejderne er afgørende for at lykkes:

”Som ledelse har vi fået større indblik i, hvad det er for nogle udfordringer og problemstillinger, medarbejderne sidder med. Medarbejderne har selv været med til at præge udviklingen, og på den måde er eventuel skepsis blevet vendt til begejstring. Samtidig ser medarbejderne alle de faciliteter, IT-systemet tilbyder, og det er guld værd. Ellers bruger vi kun de mange digitale muligheder halvt.”

På ledelsesplan kan vi godt have tendens til at tænke, at et system er ligetil for medarbejderne, men det er det ikke altid.

Helle Nygaard, teamleder, Jobcenter Næstved

Schultz har stillet de gode spørgsmål

Når man har en ambition om at arbejde smartere og i højere grad gøre brug af digitale muligheder, er det en stor fordel at have IT-leverandøren med på råd, fremhæver Helle Nygaard med reference til, at Schultz er leverandør af det fagsystem, som jobcentret anvender:

”Schultz har stor indsigt i, hvad vi laver, hvordan vi arbejder, og hvordan systemerne fungerer. Schultz’ forretningskonsulenter har derfor kunnet stille alle de gode spørgsmål ind til vores arbejdsgange og samtidig dreje det ind i en digital verden. Det har været rigtig vigtigt,” fortæller Helle Nygaard og konkluderer:

”Vi har ikke kunnet ønske os et bedre samarbejde med Schultz, og jeg forventer mig meget af, hvad vores nye arbejdsgange og digitale løsninger kommer til at give os. Både i måden, medarbejderne arbejder IT-teknisk, og i relationen til borgerne.”

Nem og hurtig implementering

Når Schultz’ konsulentteam implementerer en brugerrejse eller dele af den i samarbejde med en kommune, fokuserer vi på at gøre det så enkelt og effektivt som muligt, så man hurtigt kommer i gang med at prøve den nye tilgang af:

  • Det relevante medarbejderteam identificeres – det kan fx være en mindre gruppe medarbejdere, hvis man først vil prøve et nyt forløb af i en periode.
  • Digital understøttelse og arbejdsgange tilpasses til jeres behov.
  • Online uddannelse af teamet via webinar.
  • Opfølgning og evaluering.

Læs om vores services

Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed.
Rådgivning
Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Udvikling
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Schultz leverer til tiden og i aftalt kvalitet
Implementering
Vi leverer til tiden og i den aftalte kvalitet
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79