CV’et er en central del af det gode match mellem virksomhed og borger  alligevel underprioriteres borgers CV og jobmål ofte i jobsamtalen. Konsekvensen kan være, at samtalen med borgeren bliver mindre effektiv, at der bliver for mange tilbageløb, og at borgerens motivation i sidste ende falder.

Tiden er typisk knap, når sagsbehandleren i jobcentret skal forberede en samtale med en borger, og det er tidskrævende at klarlægge relevante stillinger og muligheder for opkvalificering forud for møderne. Samtidig er det ikke muligt for den enkelte sagsbehandler at have tilstrækkeligt kendskab til alle brancher og hvilke kompetencer, borgeren skal have med i sit CV.

Schultz Intelligent Match Borger er en løsning, som analyserer borgerens CV og kommer med konkrete bud på optimeringsmuligheder, påpeger mangler og anviser relevante aktuelle jobforslag. Disse input kan sagsbehandleren bruge for at sikre en stærk og meningsfuld jobrettet dialog med borgeren. Algoritmen, som ligger til grund, bliver løbende trænet, så den stemmer overens med, hvilke kompetencer og jobtitler der bliver efterspurgt.

 

OVERBLIK OG SYNLIGHED LETTER ARBEJDSGANGEN

Hos Job- og Vækstcenter Middelfart har man stor erfaring med at anvende Intelligent Match Borger via modulet Samtaleforberedelse. Løsningen anvendes til at understøtte sagsbehandlernes faglige forberedelse og vurdering før og under samtalen med borgeren.

”Modulet gør det hele mere synligt – jeg får en oversigt over både hvilke jobs, borgerne søger, hvad der står på deres CV, og om der er ”huller” i CV’et.” Sådan fortæller Rikke Lonnie Sørensen, jobvejleder i Job- og Vækstcenter Middelfart om sin erfaring med værktøjet.

”Det bliver også mere synligt for borgeren, hvilke kompetencer der kan føres over, og hvad der faktisk kan stå i deres CV. Det er derfor nemmere at foretage udsøgningen efter jobs eller søge på deres CV efterfølgende. Tit bliver borgeren meget overrasket over at se, at der faktisk findes så mange valgmuligheder for relevante jobs”, fortæller Rikke og fortsætter: ”Modulet letter arbejdsgangen, når man arbejder med borgernes CV. Det er bare at trykke på knappen, og så har du det hele – og så er det nemt lige at kopiere ind på sagen. Det er en kæmpe hjælp.”

Vi kan hurtigere hjælpe borgeren videre. De forslag, modulet kommer med, kan vi fremhæve og komme med forslag til tilføjelser – på den måde ender borgeren med et mere indholdsrigt CV.

Rikke Lonnie Sørensen, jobvejleder, Job- og Vækstcenter Middelfart 

Stærkt grundlag for konkrete anbefalinger 

Når Rikke Lonnie Sørensen har en samtale med en borger, udfylder hun forberedelsesskemaet sammen med borgeren. Hvis borgeren har mangler i sit CV, kan hun hjælpe med at udpege kvalifikationer, som kan tilføjes til borgerens CV. Hun viser også borgeren forskellige konkrete jobforslag, der matcher borgerens kompetencer.

”Borgeren er ikke altid klar over, at nogle af kompetencerne kan bruges i en jobsøgning, så det hjælper jeg dem med”, fortæller Rikke Lonnie Sørensen og fortsætter: ”Nogle borgere vil kun søge jobs, de er uddannet til eller job, de har prøvet før. Modulet hjælper med at synliggøre, at borgeren faktisk kan søge flere typer af jobs, end de har gjort.”

”Med et tryk på en knap kan jeg hurtigt tilføje kvalifikationerne, kopiere dem over i samtalen – og så ved borgeren, hvad vi har aftalt, når de går hjem fra samtalen”, afslutter Rikke Lonnie Sørensen.

 

Overskuelighed letter samtaleforberedelsen 

Også i Center for Arbejdsmarked i Næstved er Samtaleforberedelsesværktøjet med Intelligent Match en del af det daglige arbejde. Vejleder Helle Clausen, som arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, er glad for det overblik, modulet giver:

”Hvis det er en helt ny samtale, ser jeg på, om der er flere kvalifikationer, borgeren kan skrive på sit CV ud fra de forslag, modulet kommer med. På baggrund af jobforslagene ser jeg på, hvilke kompetencer borgeren måske skal have for at varetage det pågældende job. Når jeg efterfølgende åbner jobloggen og borgerens CV, kan jeg også se samtalen med sagsbehandleren. Jeg kan se, hvad der tidligere er talt om, inden jeg mødes med borgeren, og hvor længe borgeren har været ledig – man har bare det hele på én side, og det er overskueligt.” 

Det hurtige overblik og de forslag, modulet kommer med i forhold til jobmål og flere kompetencer – det er et godt supplement til min egen faglige vurdering.

Helle Clausen, vejleder, Center for Arbejdsmarked i Næstved 

Styrket dialog med borgeren 

Når Helle Clausen sidder med borgeren, taler hun med borgeren om, hvilke jobforslag modulet foreslår. Ud fra forslagene spørger hun ind til, om borgeren har de enkelte kompetencer, og om borgeren kan skrive dem på sit CV.

”Jeg følger altid op i jobloggen for at se, om en borger har søgt stillinger inden for de jobmål, borgeren har. Og det letter arbejdet, at jeg kan slå kompetencerne op og kopiere dem direkte over i aftalefeltet”, fortæller Helle Clausen og runder af: ”Jeg har kun fået positive reaktioner fra borgeren på den åbne dialog.”

CV til sygemeldte og aktivitetsparate ledige

Intelligent Match Borger kan også tilvælges i Samtaleforberedelse Aktivitetsparate og Samtaleforberedelse Sygemeldte, og Intelligent Match Borger har desuden fået Jobnet ordre med i Find job-funktionen.

Målgrupperne aktivitetsparate og sygemeldte borgere har også god gavn af Jobnet CV, jobmål og samtaler om kvalifikationer, selvom de umiddelbart er længere fra arbejdsmarkedet end de jobparate borgere.

”Sygemeldte ledige står måske ikke lige overfor at blive raskmeldte, men at bevare et beskæftigelsesfokus i samtalerne gør, at både borger og sagsbehandler holder øjet på bolden – nemlig beskæftigelse, og at det ikke kommer som et chok for borger, når han raskmeldes og skal til at søge jobs. Intelligent Match kommer med forslag til, hvilke stillinger borger kan bestride – måske er det noget helt andet end det, han oprindeligt blev sygemeldt fra,” fortæller Nanna Kragh Hansen, forretningschef i Schultz.

Aktivitetsparate borgere langt fra job og uddannelse skal også have et Jobnet CV, og selvom der kan være mange trin på vejen mod selvforsørgelse, giver CV’et en oplagt mulighed for at tale om jobmål, og hvordan borger kommer tættere på arbejdsmarkedet.

”Intelligent Match kigger på, om jobmålene er realistiske, og foreslår, hvilke kvalifikationer der skal til for at kunne bestride det job. Det gør det muligt for sagsbehandleren at planlægge praktikker, der opkvalificerer borger til at kunne varetage stillingen samtidig med, at modulet med udgangspunkt i borgers kvalifikationer ser på, hvilke jobs der efterspørger netop de kvalifikationer,” slutter Nanna Kragh Hansen.

Bag om teknologien

Når løsningen Intelligent Match Borger finder og matcher relevante jobåbninger med den ledige borgers CV, sker det på baggrund af kunstig intelligens, der søger efter struktur og generelle mønstre i 200.000 anonymiserede CV’er.

Vi gentræner algoritmen med jævne mellemrum, fx hvert kvartal, hvor der er kommet tilstrækkeligt mange nye CV’er med nye og gamle kompetencer. Så kan vi se, hvilke titler der er forsvundet ud af modellen, og hvilke der er kommet til siden sidst.” Sådan fortæller Senior Data Scientist i Schultz, Alexander Tureczek, om arbejdet med at træne algoritmen.

”Resultatet skal ses som en kollektiv intelligens, da værktøjet har kendskab til en stor mængde CV’er, som det ikke vil være muligt for de enkelte sagsbehandlere at kende til. Hver enkelt sag i jobcentret er unik, så Intelligent Match kan bruges som en rettesnor til sagsbehandlerens faglige vurdering”, fortæller Alexander og afslutter begejstret: ”Mit ønske er, at borgeren oplever, at samtalen i jobcentret var god, og at den enkelte borger kommer gladere og hurtigere gennem systemet.”

Relaterede løsninger

Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret.
Ledelsesinformation
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking.
Selvbooking
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79