Hos Næstved Kommune er strømlinet kompetenceudvikling højt prioriteret, og mens den fysiske tilstedeværelse i en lang periode har været transformeret til digital, har det givet anledning til at overveje, hvorvidt digital læring kan optimere kompetenceniveauet i kommunen.

Som faglig leder sidder Ragna Christensen med ansvaret for medarbejderdriften, og da de blev præsenteret for Schultz Campus, blev det taget imod med ”kyshånd”, som hun selv beskriver det.

”De muligheder, der ligger i Schultz Campus spænder bredt, og det hænger godt sammen med måden vores kommune er skruet sammen og med vores ønske om at udvikle en fælles faglig linje. Jeg har både jobkonsulenter og -formidlere under mig, hvilket betyder at indsats og myndighed arbejder tæt sammen om borgerne. Schultz Campus bidrager til, at medarbejderne kan udvikle sig fagligt, ikke alene på deres eget område, men også på tværs,” fortæller Ragna Christensen, faglig leder, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.

Nemt og fleksibelt værktøj til kompetenceudvikling

I starten af 2021 blev Schultz Campus lanceret, som er en online løsning til kompetenceudvikling, der henvender sig til organisationer, hvor der er behov for at holde sig ajour med lovgivningen. Det udsprang fra en efterspørgsel i markedet, der søgte et fleksibelt supplement til Schultz' kurser. I en undersøgelse foretaget af Schultz på en række kommuner lød udfordringen bl.a., at 34% ikke havde deltaget i et fagligt kursus de seneste 2 år, mens 50% angav, at de ikke havde været på et kursus med fokus på faglig opkvalificering inden for det seneste år. Derfor søgte Schultz at udvikle en løsning, hvor kommuner og andre organisationer kunne tilbyde deres medarbejdere et nemt og fleksibelt værktøj til at holde sig opdateret på lovgivningen i en travl hverdag.

Formålet med Schultz Campus er:

  • At styrke fagligheden og øge kvaliteten i borger- eller medlemsbetjening
  • At sikre lige adgang for alle medarbejdere til løbende uddannelse og kompetenceudvikling
  • At sikre et fælles kompetenceniveau
  • At reducere antallet af hjemviste sager.

De digitale fordele

Schultz Campus er udviklet med henblik på at skabe værdi for kommuner og andre faglige organisationer, fordi det giver nem og hurtig adgang til nødvendig efteruddannelse, som kan gennemføres på det tidspunkt, der passer medarbejderen. I Næstved Kommune skaber det en værdifuld fleksibilitet, der gavner værdikæden hele vejen rundt.

”Med Schultz Campus får jeg mere tid til mine andre opgaver, fordi jeg med ro i sindet kan få mine medarbejdere til at gennemføre kurserne og vide, at de får den nødvendige faglige opkvalificering, når behovet opstår. Det er en kæmpe fordel, at det er online. Jeg har en medarbejder, der har gennemført næsten alle kurserne, fordi hun tager dem mens hun gør sager klar, og på den måde indhenter hun viden. Det er ret imponerende,” siger Ragna Christensen.

Vores ledelse er gode til at gøre os opmærksomme på kurserne og deres værdi. Vi har alle et ønske om at udvikle os, og det kan man mærke, at ledelsen sætter pris på og imødekommer. De har en klar ambition om den her faglige linje, hvor vi har et fælles udgangspunkt, der skal styrke en ensartet tilgang til arbejdet med sager.

Anja Sigurdson, socialrådgiver, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune

”Vi har implementeret kurserne som en del af introplanen for nye medarbejdere, og så arbejder vi hen imod, at nogle af kurserne bliver obligatoriske, mens andre bliver ’kan’-kurser. Vi tager både højde for erfarne medarbejdere, der kan bruge kurserne som brush-up, men også nyere medarbejdere, der kan have gavn af flere kurser,” uddyber Ragna Christensen.

Også medarbejderne mærker fordelene ved den nye kursusform samt den høje prioritering fra ledelsen:

”Schultz Campus er let at gå til og kræver kun en computer. Fordi det er delt op i moduler, er der mulighed for at pause dem, hvis man bliver afbrudt, eller man kan tage et enkelt modul, hvis man har en halv time ledig. Det giver også et bedre flow, fordi vi kan få flere medarbejdere med på den måde. Og så er underviserne jo pragtfulde. Jeg vil helt klart genbesøge nogle af kurserne senere for at genopfriske min viden – og her er det jo virkelig en fordel, at de ligger online og at vi har fri adgang til dem. Det er bare rigtig meningsfuldt, synes jeg. Jeg kan samtidig gennemføre kurser, der ikke nødvendigvis er inden for mit område, men så kan jeg besvare eventuelle spørgsmål fra borgere,” fortæller Anja Sigurdson, socialrådgiver, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.

”Vores ledelse er gode til at gøre os opmærksomme på kurserne og deres værdi. Vi har alle et ønske om at udvikle os, og det kan man mærke, at ledelsen sætter pris på og imødekommer. De har en klar ambition om den her faglige linje, hvor vi har et fælles udgangspunkt, der skal styrke en ensartet tilgang til arbejdet med sager,” fortsætter Anja Sigurdson.

70% af respondenterne fra undersøgelsen angav, at de søger kurser med fokus på grundlæggende regler inden for et specifikt område, når de skal vælge et kursus, mens 52% søger kurser, der er et brush-up af deres viden inden for et specifikt område. Samtidig viste det sig, at 90% finder det vigtigt med en vis eller med stor fleksibilitet, når de skal deltage på et kursus.

Til gunst for borgerne

Kurserne er alle udarbejdet af faglige specialister, der sikrer relevant indhold og høj faglighed. Underviserne sørger for at klæde kursisterne på, så de forstår reglerne og baggrunden for dem, hvilket også hjælper til at forklare udfaldet af en afgørelse.

”Det er et vigtigt bidrag til at træffe afgørelser og arbejde med lovgivning, fordi alle medarbejderne får det forklaret på samme måde, hvilket løfter kompetenceniveauet. Hvis der så er brug for noget supplerende, kan vi faglige ledere og koordinatorer træde til. Det fungerer rigtig godt, også fordi der er mange forskelligartede kurser. Vi ser særlig stor begejstring på sanktionsområdet. Noget, der er så komplekst, bliver gjort spiseligt med Schultz Campus. Dem, der sidder med ressourceforløb klager ofte over, at de aldrig får medhold i sagerne, så derfor afprøver vi nogle ting. Den viden, vi får fra Schultz Campus, kan være med til at understøtte, at vi gør det korrekt – også i de svære sager,” fortæller Ragna Christensen.

Schultz Campus er et vigtigt bidrag til at træffe afgørelser og arbejde med lovgivning, fordi alle medarbejderne får det forklaret på samme måde, hvilket løfter kompetenceniveauet (...) Den viden, vi får fra Schultz Campus, kan være med til at understøtte, at vi gør det korrekt – også i de svære sager.

Ragna Christensen, faglig leder, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune

Den udlægning er Anja Sigurdson enig i.

”Jeg bliver absolut mere tryg i arbejdet med lovgivning og når jeg skal træffe afgørelser. At vi har et fælles mål og arbejder i en fælles retning og er ens i vores afgørelser, det bekræfter mig i, at jeg gør det rigtige. Man kan blive mere skarp på sit arbejde, og kurserne bekræfter en i, hvad der er gangbart og holder. Det skal være til gunst for borgerne, og jeg tror, at Schultz Campus er et vigtigt bidrag til dette,” understreger Anja Sigurdson.

Ragna Christensen ser også stor effekt hos nye medarbejdere:

”Jeg kan se, at de nye medarbejdere bliver klædt bedre og hurtigere på lovgivningsmæssigt, fordi de også kan spole tilbage og gense kurserne. Jeg kan have svært ved at finde tid til at holde oplæg om alt muligt, og det bliver hurtigt tungt. Formidlingen i Schultz Campus er nem at forstå og kurserne er enormt spiselige – og så kan de tages ved behov,” afslutter hun.

Læs mere om Schultz Campus

Du kan både bruge kurserne til at holde dig opdateret på dit fagområde, men også som en introduktion, hvis du er helt ny på et område.
Schultz Campus
Styrk din faglighed med online kompetenceudvikling
Alle kurser bliver løbende vedligeholdt og opdateret, så du altid har adgang til den nyeste viden, og kan holde dig opdateret på den seneste lovgivning.
Introduktion til Schultz Campus kurser
Få overblik over de forskellige kurser
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25