”Data fra Expose Erhverv sammenholdt med det, som vi oplever ude hos virksomheder, giver et langt bedre og mere kvalificeret grundlag for at identificere nuværende og potentielle fremtidige jobmuligheder inden for alle brancheområder” fortæller Flemming Lyhne Nielsen, som er leder af teamet Virksomhedspartnerne i Jobcenter Roskilde.

Som en del af jobcentrets beskæftigelsesplan for 2021 har Jobcenter Roskilde etableret et team kaldet Virksomhedspartnerne, som har til formål at fremme serviceringen af virksomhederne i kommunen. Virksomhedspartnerne består af seks virksomhedspartnere og en leder, som alle samarbejder med virksomhederne om at fastholde, opkvalificere og rekruttere den nødvendige arbejdskraft. I tæt samarbejde med virksomhederne finder teamet nye medarbejdere, skaber løsninger i forhold til sygemeldte medarbejdere og ser på muligheder for opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere.

Virksomhedspartnerne arbejder brancheopdelt og koordinerer og indsamler viden om aktuelle og fremtidige rekrutteringsbehov, som omsættes på tværs af jobcentret, så de ledige er klar, når virksomhederne har behov. På den måde har Virksomhedspartnerne fokus på relation, viden om og tillid mellem teamet og virksomhederne.

En del af den strategiske indsats omfatter tillige implementering af Schultz Expose Erhverv, som leverer data til brug for optimering af samarbejdet med virksomhederne. Expose Erhverv omfatter data fra Fasit, DFDG, Jobnet, FVDB, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, STAR Virksomhedsoverblik med flere. Med Expose Erhverv er den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Roskilde derfor blevet mere datadrevet.

Når data kan ses i real time, giver det et bedre strategisk overblik, når vi betragter udviklingen af jobopslag og stillinger i området.

Flemming Lyhne Nielsen, teamleder, Roskilde Kommune

Hurtig og effektiv dialog med relevante virksomheder

Med Schultz Expose Erhverv får teamet et stort indblik i relevante data fra alle virksomheder i kommunen og over arbejdsmarkedet. Samtidig har teamet mulighed for at segmentere og frasortere irrelevante virksomheder, så de på en hurtig og effektiv måde kan sikre sig, at dialogen styrkes med de mest relevante virksomheder.

”Vi kan få et hurtigt overblik over virksomheder i egen sagsstamme og teamets sagsstamme. Og vi kan se, hvilke virksomheder inden for teamets brancheområder, der er til- eller fraflyttet kommunen – derfor kan vi ret hurtigt skabe en relation til virksomheder, der flytter til kommunen”, forklarer Flemming Lyhne Nielsen.

Teamet får overblik over hvilke jobcentre, der besøger kommunens virksomheder, hvor mange gange og hvilke virksomheder, der bliver besøgt. For Flemming Lyhne Nielsen og kollegaerne i Virksomhedspartnerne giver det udgangspunkt for en bedre dialog med virksomhederne.

Mindre tidsforbrug på søgning

Virksomhedspartnerne skal nemt kunne indsamle viden om behov og udvikling i kommunens erhvervsliv. Tidligere har den opsøgning af viden krævet en konstant overvågning og været tidskrævende at præsentere på en overskuelig måde. Med Schultz Expose Erhverv kan Jobcenter Roskilde i højere grad få hurtigt overblik over arbejdsmarkedets bevægelser.

”Vi har adgang til et her og nu-billede af data på brancheområder – som fx efterspørgsel på arbejdskraft, antal og type af jobopslag samt hvilke virksomheder, der er en høj sygemelding i”, forklarer Flemming Lyhne Nielsen.

Virksomhedspartnerne kan derfor bedre fokusere på kerneopgaven og sikre kontakten med de rette virksomheder med behov og vækst, så Jobcenter Roskilde kan styrke et mere kvalificeret samarbejde med virksomhederne.

Fælles forståelse for brug af samme data giver bedre mulighed for en koordineret indsats.

Flemming Lyhne Nielsen, teamleder, Roskilde Kommune

Styrket samarbejde på tværs

”Når data kan ses i real time og derfor ikke er forældede, giver det en bedre føling med den generelle udvikling af jobopslag og stillinger i området. På den måde er det nemmere at se, hvornår bestemte typer job er mest efterspurgt, og dermed få en indikation af, hvornår vores kollegaer fra jobcentret skal i gang med opkvalificering og rekruttering inden for særlige områder”, siger Flemming og fortsætter:

”Vi har mulighed for at lave en top-10 over de mest efterspurgte stillinger i området lige nu – både i kommunen og på tværs af kommuner.”

Jobcenter Roskilde bruger data fra Schultz Expose Erhverv til at understøtte vurderinger og strategiske overvejelser på beskæftigelsesområdet i kommunen.

”Systemet indeholder også data, som er relevante for andre enheder i kommunen”, siger Flemming og afslutter: ”Det kan bidrage til et yderligere samarbejde med fx Erhvervsafdelingen, fordi en fælles forståelse for brug af samme data giver bedre mulighed for en koordineret indsats.”

Relaterede løsninger

Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret.
Ledelsesinformation
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking.
Selvbooking
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79