1. GENEREL INFORMATION

1.1 Denne Privatlivspolitik vedrører Schultz’ indsamling og behandling af Persondata på vegne af vores Kunder og Borgere i forbindelse med;

     (a) Køb af produkter på schultz.dk;
     (b) Prøveabonnementer;
     (c) Tilmelding til Schultz’ nyhedsbreve;
     (d) Tilmelding til Schultz’ webinarer;
     (e) Brug af Schultz’ mobile apps;

 

2. DEFINITIONER

2.1 “Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2 “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3 “Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4 “Dataansvarlig” henviser til os i de tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

2.5 ”Databehandler” henviser til os i de tilfælde, hvor vi, på vegne af en Dataansvarlig, behandler Personoplysninger uden at afgøre til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler Behandlingen sker.

 

3. KØB AF PRODUKTER OG PRØVEABONNEMENTER

3.1 Vi Behandler følgende Personoplysninger, i vores rolle som Dataansvarlig, når du tilmelder dig et prøveabonnement eller køber produkter på schultz.dk:

     (a) navn;
     (b) jobfunktion;
     (c) e-mailadresse;
     (d) virksomhedsadresse;
     (e) telefonnummer;
     (f) IP-adresse.

3.2 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med det formål at:

     (a) Levere vores services og produkter til dig;
     (b) Oprette og administrere din brugerkonto;
     (c) Forbedre vores services og produkter;

3.3 Vi Behandler dine Personoplysninger til disse formål baseret på følgende behandlingsgrundlag:

     (a) Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: Når du tilmelder dig et prøveabonnement eller køber et produkt på Schultz.dk indgår du en kontrakt med Schultz baseret på vores abonnementsvilkår og eventuelt til købet tilknyttet øvrige betingelser. Det er ikke muligt at levere et prøveabonnement eller et produkt uden at Behandle dine Personoplysninger til ovennævnte formål.
     (b) Samtykke: Når du tilmelder dig et prøveabonnement eller køber et produkt på Schultz.dk giver du samtykke til, at vi må Behandle dine Personoplysninger.
     (c) Legitim interesse: Når Schultz’ leverer services og produkter til dig og andre, bruger Schultz også Personoplysningerne til interne statistikker, målinger og evalueringer med det formål at forbedre Schultz’ services og produkter.

3.4 Vi Behandler dine Personoplysninger i maksimalt et år efter, at dit prøveabonnement er udløbet eller efter at produktet er opsagt, medmindre vi er i dialog med dig, der giver anledning til at forlænge opbevaringsperioden. Schultz er forpligtet til at opbevare visse Personoplysninger i længere tid for at overholde lovkrav.

 

4. TILMELDING TIL NYHEDSBREVE OG WEBINARER

4.1 Vi Behandler følgende Personoplysninger, i vores rolle som Dataansvarlig, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller vores webinarer:

     (a) navn;
     (b) jobfunktion;
     (c) e-mailadresse;
     (d) telefonnummer;
     (e) arbejdsplads;
     (f) IP-adresse.

4.2 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med det formål at:

     (a) Levere vores services til dig;
     (b) Forbedre vores services og produkter;
     (c) Foretage markedsføring;

4.3 Vi Behandler dine Personoplysninger til disse formål baseret på følgende behandlingsgrundlag:

     (a) Samtykke: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller webinarer, samtykker du til, at vi må Behandle dine Personoplysninger til at sende dig nyhedsbreve og informationer om webinaret.
     (b) Legitim interesse: Når Schultz leverer services, herunder nyhedsbreve og webinarer og produkter til dig og andre, bruger Schultz også Personoplysningerne til statistikker, målinger og evalueringer med det formål at forbedre Schultz’ services og produkter. I visse tilfælde videregiver vi oplysninger om din deltagelse i et webinar til din organisation - dette sker for at understøtte implementering af Schultz' services og produkter i din organisation.

4.4 Vi Behandler dine Personoplysninger indtil du afmelder dig vores nyhedsbrev(e) for og for så vidt angår webinarer indtil dit kundeforhold hos Schultz ophører, eller du angiver, at du ikke ønsker at modtage information om kommende webinarer, alt efter hvilket tidspunkt der falder senest.

 

5. BRUG AF SCHULTZ' MOBILE APPS

5.1 Schultz’ udbyder fire forskellige mobile apps, Schultz Forum, Schultz Sag, Schultz Viktor og Schultz Fremmøde, hvorigennem vi Behandler Personoplysninger om Borgere og/eller Kunders medarbejdere, som er Sagsbehandlere. Schultz’ rolle i relation til Behandling af Personoplysning i forbindelse med brugen af disse apps er Databehandler.

5.2 Schultz’ apps fungerer som støtteværktøjer til Produkterne; Schultz Fasit og Schultz Connect, eller som tilkøbsprodukt til andre produktporteføljer, der leveres til Jobcentre. Schultz’ mobile apps kan alene anvendes, såfremt der på forhånd eksisterer en tilknytning til et Jobcenter – enten som Sagsbehandler eller Borger.

5.3 Schultz Sag og Schultz Forum er to forskellige mobile apps, der interagerer med hinanden. Schultz Sag anvendes af Sagsbehandlere i et Jobcenter, mens Schultz Forum anvendes af Borgeren tilknyttet et Jobcenter. Sagsbehandleren og Borgeren kan kommunikere med hinanden ved brug af hhv. Schultz Sag og Schultz Forum.

5.4 Vi Behandler følgende Personoplysninger, i vores rolle som Databehandler, når du som Borger bruger Schultz’ mobile app:

     (a) CPR-nummer (NemLogin)
     (b) Navn
     (c) Unikt ID i Schultz Fasit
     (d) Chat data

5.5 Vi Behandler følgende Personoplysninger, i vores rolle som Databehandler, når du som Sagsbehandler bruger Schultz’ mobile app:

     (a) Navn;
     (b) Jobfunktion;
     (c) Chat data.

5.6 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med det formål at:

     (a) Facilitere kommunikation mellem en Sagsbehandler og en Borger

5.7 Vi Behandler dine Personoplysninger til disse formål baseret på følgende behandlingsgrundlag:

     (a) Samtykke: Når du tilgår vores App, samtykker du til, at vi Behandler dine Personoplysninger for at kunne give dig adgang til de funktionaliteter i App’en.

     (b) Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: Schultz’ mobile apps fungerer som støtteværktøjer til Produkterne; Schultz Fasit og Schultz Connect, eller som tilkøbsprodukt til andre produktportofølger, der leveres til Jobcentre.

5.8 Vi Behandler dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt for at efterleve vores journaliseringspligt for sagsbehandling. Dine Personoplysninger slettes i henhold til de gældende regler på området for behandling af Personoplysninger.

 

6. SÆRLIGT OM SCHULTZ VIKTOR

6.1 Schultz Viktor er en selvstændig app, der bruges af virksomhedskonsulenter, som også er Sagsbehandlere i et Jobcenter. App’en tillader en Sagsbehandler at udsøge virksomheder ved et opslag i Geolokation. Formålet hermed er planlægge besøg og lave notater på en given virksomhed.

6.2 Schultz indsamler i forbindelse med Sagsbehandlerens brug af Schultz Viktor Sagsbehandleres lokationsdata, dog uden at denne data lagres i app’en eller i back-end.

 

7. SÆRLIGT OM SCHULTZ FREMMØDE

7.1 Schultz Fremmøde er en selvstændig app til tablets, der bruges i fysiske standere i Kommuners fysiske lokaler. App’en gør det muligt for standeren at scanne Borgeres sundhedskort med det formål at registrere Borgerens fremmøde på Kommuners lokationer. App’en er forbundet til Schultz’ produkt, Schultz Connect Fremmøde.

7.2 I forbindelse med scanningen af Borgernes sundhedskort Behandles følgende Personoplysninger:

     (a) Navn;
     (b) Adresse;
     (c) CPR-nummer;
     (d) Informationer om det event Borgeren er fremmødt til

7.3 Schultz opbevarer ikke billedet af sundhedskortet, men registrerer Borgerens CPR-nummer, som bruges til at identificere Borgeren. Registreringen af CPR-nummeret sker i Schultz Connect Fremmøde og ikke i app’en.

 

8. BRUG AF TREDJEPARTER

8.1 Vi anvender andre leverandører til at understøtte vores services, som kan indebære en Behandling af visse af dine Personoplysninger, herunder hostingudbydere, IT-leverandører, marketing-leverandører, support-leverandører og øvrige service-leverandører:

     (a) Microsoft;
     (b) ITrelation;
     (c) Google;
     (d) Apple;
     (e) Auth0;
     (f) ClickDimensions;
     (g) iSPOC.

 

9. DINE RETTIGHEDER

9.1 Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af Personoplysninger om dig.

     (a) Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
     (b) Du har ret til at få urigtige Personoplysninger om dig selv rettet.
     (c) I særlige tilfælde har du ret til at få slettet Personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
     (d) Du har i visse tilfælde ret til at få Behandlingen af dine Personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun Behandle Personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
     (e) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige Behandling af dine Personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod Behandling af dine Personoplysninger til direkte markedsføring.
     (f) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

 

10. KONTAKTINFORMATION

10.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på: persondatabeskyttelse@schultz.dk

I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, e-mail og øvrig information, som er nødvendig for at Schultz kan behandle anmodningen.

10.2 Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

11. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

11.1 Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, sker det på Hjemmesiden eller i App’en, hvor denne Persondatapolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine Personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.