Medlemmer af en a-kasse, en fagbevægelse eller en arbejdsgiverorganisation stiller store krav til den service og rådgivning, der ydes. Du skal kunne svare hurtigt og kompetent, uanset om det er en dagligdags problemstilling eller komplicerede juridiske spørgsmål.

Med vores faglige digitale løsninger hjælper vi dig med at levere hurtigt, kompetent svar og sikre en optimal medlemsservice.

Gør vigtig viden nemt tilgængelig

Som vidensstærk organisation er det afgørende at have nem adgang til den viden, der danner grundlag for jeres forretning.

Med Schultz Vidensplatform kan I samle alt viden i én portal. Tilføj både interne dokumenter og love og regler, så alt er samlet ét sted.

 • Saml alt relevant viden i én portal - både interne dokumenter og lovgivning
 • Opnå bedre overblik
 • Vær sikker på, at alle bruger den gældende version af dokumenter

Vær 100% dækket ind i sager om arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret er komplicerede fagområder, hvor domme og kendelser i høj grad regulerer praksis, og hvor små nuancer stiller store krav til tolkning. 

Med Schultz Legal Arbejdsret får du adgang til alt relevant lovinformation, så du er fuldt dækket ind.

 • Opdaterede love og regler
 • Samtlige nævns- og voldgiftskendelser, domme og afgørelser
 • Lovkommentarer og håndbøger fra Djøf

Arbejdsretsportalen er et uundværligt værktøj for os, der leverer professionel juridisk rådgivning på ansættelses- og arbejdsretsområdet.

Marc Jørgensen, advokat, Elmer Advokater

Vejled a-kassemedlemmer på et opdateret grundlag

Som medarbejder i en a-kasse er der mange lovændringer, du konstant skal forholde dig til. Særligt på dagpengeområdet, hvor der ofte implementeres reformer.

Med lovportalen Danske a-kasser får du nem adgang til opdateret lovinformation, så du er klædt på til at vejlede medlemmerne. 

 • Få adgang til den samlede a-kasselovgivning
 • Få faglige guider, der uddyber reglerne om bl.a. dagpenge
 • Tilføj egne regler og arbejdsgange, så alt er samlet ét sted

 

 

Det var helt nærliggende at lægge a-kassens egne cirkulærer og forretningsgange i samme online system som de regler, de henviser til.

 

Esben Birkesholm, forsikringschef, Fødevareforbundet

Få samlet overblik over overenskomster

Overenskomster regulerer løn- og arbejdsvilkår for mange tusind virksomheder og medlemmer af faglige organisationer.

Har du Schultz Legal Arbejdsret, kan vi hjælpe dig med at tilføje egne overenskomster, så de mange løn- og arbejdsvilkår bliver nemme at tilgå, og du får samlet overblik over al relevant information.

 • Schultz Legal Arbejdsret med voldgiftskendelser, lovgivning og litteratur
 • Overenskomster
 • Særlige branche- og overenskomstspecifikke informationer
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44