Beskrivelser af interne arbejdsgange og procedurer er ofte lige så vigtige som den lovgivning, der bruges i den daglige sagsbehandling. Det kan imidlertid være svært at bevare overblik over dokumenterne og sikre, at alle bruger den rigtige version. 

Med Schultz Intern Regelportal er det nemt at strukturere interne arbejdsgange i én samlet webportal, så alle medarbejdere har nem og hurtig adgang til dem. 

Skab overblik og kvalitet i interne arbejdsgange

Med Schultz Intern Regelportal sikrer du, at alt fælles viden er forankret ét sted. Det gør det nemt for medarbejderne at finde de relevante dokumenter og sikre, at alle bruger den samme version. 

  • Få bedre overblik over interne arbejdsgange
  • Spar tid på vedligeholdelse 
  • Opnå ensartethed i sagsbehandlingen

Vi hjælper naturligvis med at opbygge jeres portal og stiller brugervenlige værktøjer til rådighed til det løbende vedligehold. 

 

Med Intern Regelportal sikrer vi en ensartet arbejdsgang.

Cecilie Berg Mikkelsen, konsulent i Borger og Arbejdsmarked, Vordingborg Kommune

Hold interne arbejdsgange ajour med loven

Mange interne arbejdsgange er koblet op på lovgivningen, og det sætter store krav til den løbende vedligeholdelse. Det er nemlig tidskrævende at holde de interne dokumenter ajour med loven.

Med Schultz Intern Regelportal sikrer du nemt, at interne arbejdsgange altid stemmer overens med loven.

  • Lav direkte links til den relevante lovgivning
  • Få besked, så snart en lovændring er relevant for en arbejdsgang
  • Kvalitetssikr interne arbejdsgange

Det er en stor styrke, at links til lovgivningen tjekkes via en robot, så vores arbejdsgange nu i højere grad er opdaterede.

Kaare Grue, proceskoordinator, BIF, Københavns Kommune

Relaterede løsninger

Med Lovguide Forvaltning er du sikker på at have den nødvendige viden om de grundlæggende regler for sagsbehandling, så kvaliteten af sagsbehandlingen styrkes, og risikoen for fejl og klagesager mindskes.
Lovportal til forvaltningsret
Lovguide Forvaltning - Undgå dyre fejl i sagsbehandlingen
Få seneste nyt om projekter, fokusområder og planlagte aktiviteter i Schultz Fasit
Fagsystem til jobcentret
Effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultater og intelligent jobformidling
Effektivisér arbejdsgange i jobcentret og få bedre service for borgeren med selvbetjening.
Selvbetjeningsplatforme til jobcentret
Effektivisér arbejdsgange i jobcentret og få bedre service for borgeren med selvbetjening
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25