Når vi udvikler IT-løsninger, ønsker vi at understøtte øget kvalitet og effektivitet i myndigheds- og serviceopgaver. IT-løsninger skal facilitere en let tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for borgere og virksomheder.

Vi udvikler innovative IT-løsninger med udgangspunkt i vores faglige domæneforståelse. IT-løsninger, som tager udgangspunkt i de udfordringer, som I står med, og som skaber værdi for netop jer. 

 

IT-udvikling tilpasset jeres behov

Vi tilbyder IT-udvikling på flere niveauer:

  • Applikationsudvikling på jeres egne løsninger
  • Applikationsudvikling på vores eksisterede løsninger
  • Udvikling af nye løsninger, som overdrages til jer efter udvikling  
  • Løbende udvikling og vedligehold af eksisterende løsninger 

Brugervenlig selvbetjening

Digitale selvbetjeningsløsninger er blevet en del af vores hverdag, men for at skabe værdi skal brugervenligheden være i centrum.

Når vi udvikler selvbetjeningsløsninger, tager vi udgangspunkt i brugernes behov og adfærd. En selvbetjeningsløsning skal skabe tillid, og brugerne skal være trygge ved at bruge den.

 

Struktureret videndeling og lovinformation

Information skal være at finde, og det stiller høje krav til både struktur og søgbarhed.

I Schultz har vi opbygget stor viden om søgning og søgeprincipper, og vi håndterer dagligt store mængder data, som vi renser, sorterer og strukturerer. 

Når vi skaber vidensportaler for vores kunder eller udstiller love, afgørelser, regler og servicebeskeder, anvender vi vores velbeskrevede, velafprøvede metode til professionel strukturering, så vi sikrer kvalitet i datagrundlaget og skaber værdi. 

Centrale registerløsninger

Ny lovgivning giver ofte anledning til at etablere en central registerløsning, der nemt og hurtigt registrerer informationer.

Vi har stor erfaring med at udvikle registerløsninger, hvor information kommer ind via selvbetjeningsløsninger eller fra robotter, som opsamler data.

Vi sikrer, at din registerløsning:

  • Understøtter kompleks lovgivning
  • Gør det let at udøve myndighedsopgaver
  • Letter administrationsbyrden og skaber hurtigere sagsbehandling

Individuelt tilpassede fagsystemer

Vi udvikler kundetilpassede fagsystemer, der effektivt understøtter sagsbehandling, dokumenthåndtering og administration, uanset om der er tale om ensartede eller unikke sager.

  • Unikt tilpasset fagsystem på basis af et standardsystem, som understøtter jeres forretningsmæssige behov
  • Fleksible muligheder for at danne opgaver og opfølgningsregler, bruge egne brevskabeloner m.m.
  • Individuelt tilpasset ledelsesinformation