Som sagsbehandler i en kommune træffer du mange afgørelser hver eneste dag. Du skal leve op til høje krav om kvalitet og effektivitet, og uanset hvilket område du beskæftiger dig med, er lovgivningen kompliceret, den ændres konstant, og der kommer løbende ny praksis. Der stilles med andre ord høje krav til dit faglige niveau.

Schultz Kommunekoncept understøtter den kommunale sagsbehandling og klæder dig på til at træffe korrekte afgørelser. 

Træf afgørelser på et korrekt, opdateret grundlag

Med Schultz Kommunekoncept har du adgang til opdateret lovinformation med guider, der formidler og oversætter loven, så du er klædt på til at træffe korrekte afgørelser. 

  • Opdateret lovgivning
  • Guider, der forklarer regler og praksis i et let tilgængeligt sprog
  • Afgørelser fra Ankestyrelsen, klagenævn og domstole
  • Overenskomster og KL’s budgetvejledning

Schultz Kommunekoncept dækker alle forvaltninger i kommunen - fra socialforvaltningen til teknik- og miljøområdet.

Guider målrettet sagsbehandleren

Med Schultz Kommunekoncept får du adgang til guider, der formidler og oversætter loven. Guiderne er skrevet af vores fagspecialister, som ved alt om regler og praksis.

  • Overskuelige og let tilgængelige 
  • Skrevet i et brugervenligt sprog 
  • Indeholder relevante eksempler fra forskellige kommunale forvaltninger samt ombudsmandens udtalelser 

Relaterede løsninger

Med Lovguide Forvaltning er du sikker på at have den nødvendige viden om de grundlæggende regler for sagsbehandling, så kvaliteten af sagsbehandlingen styrkes, og risikoen for fejl og klagesager mindskes.
Lovportal til forvaltningsret
Undgå dyre fejl i sagsbehandlingen
Få overblik over interne arbejdsgange med Schultz Intern Regelportal.
Overblik over interne arbejdsgange
Alt fælles viden forankret ét sted
Få seneste nyt om projekter, fokusområder og planlagte aktiviteter i Schultz Fasit
Fagsystem til jobcentret
Effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultater og intelligent jobformidling
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25