I en tid med konstante digitale forandringer, er det helt afgørende, at brugerne er klædt godt på til at arbejde i deres fagsystem. Samtidig kan en høj grad af medarbejderudskiftning trække på ressourcerne i forhold til onboarding og sidemandsoplæring – både i form af tid og fordi dårlige vaner videreføres. 

Schultz Fasit E-learning er en løsning til modulbaseret systemtræning og fleksibel onlineundervisning i fagsystemet Schultz Fasit. De obligatoriske træningsmoduler, øvelser og tests giver alle medarbejdere det samme fundament, og nye medarbejdere bliver mere selvhjulpne og kan hurtigere arbejde selvstændigt. 

FLEKSIBEL OG DIFFERENTIERET UNDERVISNING 

Undervisningen i Schultz Fasit E-learning kan følges uanset tid og sted, og man behøver ikke tage det hele på én gang. På den måde egner e-læring sig både til helt nye brugere, som skal introduceres til fagsystemet og alle ikke-nye brugere, som skal bruge modulerne i hverdagen. Systemet kan bruges til at genopfriske hukommelsen, til at slå op i og tjekke om man gør det korrekt og til at holde sig ajour med ny funktionalitet.  

Systemet er et effektivt værktøj til onboarding, fordi alle nye medarbejdere automatisk kan tilmeldes forløbet ved ansættelsens start. Og det giver både ro i maven for den nye medarbejder, som har en konkret opgave til at starte med, og en større grad af tilfredshed ved selv at kunne styre sin læreproces. 

I forhold til onboarding har e-læring givet en ensartet undervisning og tilgængelig viden. Nye medarbejdere oplever en større tryghed i at være selvhjulpen fra starten, og være i stand til at kunne bruge fagsystemet og bruge det korrekt. 

Merete Gommesen, beskæftigelseschef, Jobcenter Nyborg

HØJERE TRIVSEL OG PRODUKTIVITET 

Med Schultz Fasit E-learning kan ledelsen i jobcentret spare ressourcer og omkostninger på planlægning, undervisning, forberedelse og lokalestyring sammenlignet med sidemandsoplæring og undervisning med tilstedeværelse. Når først medarbejderne har fri og ubegrænset adgang til læringsuniverset, kan e-læring bidrage til at: 

  • Styrke onboarding af nye medarbejdere 
  • Øge kvaliteten af registreringspraksis
  • Sikre et fælles fundament og fortrolighed med de faglige begreber
  • Introducere brugerne for en bedste praksis tilgang til systemet
  • Give brugerne adgang til et digitalt ”opslagsværk”, som understøtter løbende vedligehold 

 

EFFEKTIV LÆRING 

Schultz Fasit E-learning er blevet udviklet i et samarbejde mellem Schultz og ProLearning, hvor Schultz står for den faglige viden om jobcentrenes arbejdsprocesser, og ProLearning har bidraget med viden om og erfaring med at producere e-læring. 

I fællesskab fandt vi frem til, hvordan processerne skal formidles, fjernet det overflødige og omsat stoffet til brugervenlige videoer. Desuden vedligeholder vi systemet, så videoerne altid er ajour i forhold til gældende funktioner i Schultz Fasit. 

Med e-læring får man opbygget et fælles sprog. Alle medarbejdere får over tid og på tværs af organisationen den samme formidling og dermed samme viden.

Christine Dyhr Rask, afdelingsleder, ProLearning

STRATEGISK VÆRKTØJ TIL KOMPETENCEUDVIKLING 

Systemet kan bruges som et strategisk værktøj til monitorering over hvilke medarbejdere, der har gennemført og bestået hvilke kurser. Ledelsen får derfor et værktøj til kompetencestyring, der giver overblik og dokumentation på, at medarbejderne har gennemført undervisningen.

Som leder i jobcentret er det med Schultz Fasit E-learning muligt at være proaktiv omkring kompetenceudvikling og opkvalificering på en helt ny måde.

Se eksempel på online modul

Her kan du se et eksempel på ét af onlinemodulerne "Navigation Startside".

Har din kommune tilkøbt Schultz Fasit E-learning, så har du fri og ubegrænset adgang til alle videomodulerne.

Jeg er glad for, at jeg kan gentage forløbet, så jeg kan vende tilbage til videoerne, efter jeg har afprøvet noget i praksis.

 

 

Mette Valdorff Rasmussen, Koordinerende sagsbehandler, Silkeborg Kommune

Jeg tænkte ikke, at der kunne være meget nyt at lære. Men jeg blev faktisk overrasket over, at der fandtes flere, ofte hurtigere og smartere genveje til de forskellige funktioner.

Fitim Selmani, Arbejdsmarkedsrådgiver, Lyngby-Taarbæk Kommune

Relaterede løsninger

Få seneste nyt om projekter, fokusområder og planlagte aktiviteter i Schultz Fasit
Fagsystem til jobcentret
Effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultater og intelligent jobformidling
Onlinekurser i Schultz Fasit
Onlinekurser Schultz Fasit
Styrk din faglighed - fleksibelt og let tilgængeligt
Du kan både bruge kurserne til at holde dig opdateret på dit fagområde, men også som en introduktion, hvis du er helt ny på et område.
Schultz Campus
Styrk din faglighed med online kompetenceudvikling

Undervisning

Webinar
Webinarer
Få tips til din brug af vores løsninger, og bliv opdateret på de nyeste tendenser
Kurser
Styrk din faglighed med undervisning i love og regler og din brug af vores løsninger
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79