Siden 2017 har Civilstyrelsen og Schultz haft et tæt samarbejde, der i sin enkelthed går ud på at sikre, at den lovgivning og de principper, som vi bygger vores retssamfund på, altid er tilgængelige. Schultz står for at drifte, vedligeholde og videreudvikle Statstidende og produktionssystemet Lex Dania, og det samarbejde har Civilstyrelsen netop valgt at forlænge.

Om Statstidende og Lex Dania

Statstidende sørger for at offentliggøre alle lovpligtige informationer, der kan have betydning for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Indtil 2005 udkom Statstidende som fysisk dagblad, men er i dag udelukkende elektronisk via statstidende.dk.

Lex Dania er et omfattende IT-system til at producere lovgivning. Med undtagelse af finansloven anvendes Lex Dania til at producere alle danske love og stort set alle administrative forskrifter, der udstedes af statslige myndigheder i Danmark – fra lovforslaget udarbejdes og behandles i Folketinget, til loven publiceres på lovtidende.dk og den samtidige offentliggørelse på retsinformation.dk, som begge er integrerede dele af systemet.

Da samarbejdet påbegyndte, var det bl.a. med henblik på at modernisere Civilstyrelsens eksisterende løsninger og give dem et teknisk løft, da de på daværende tidspunkt var dyre at drifte og videreudvikle. Mens webportalerne er gjort tidssvarende og opfylder tilgængelighedskravene, går samarbejdet i dag fortsat ud på at drifte og vedligeholde løsningerne, men også videreudvikling er på dagsordenen. Det sker som led i at imødekomme Civilstyrelsens ønsker og behov, og for at sikre, at løsningerne fortsat lever op til de krav, som Civilstyrelsen er underlagt.

Det er prisværdigt med en leverandør, der vil gå den ekstra mil for én og som tager ejerskab. Jeg synes, at samarbejdet bærer præg af, at vi er gode til at kommunikere om den daglige drift.

Richard Christensen, chefkonsulent, Civilstyrelsen

Et fælles domæne

De mange fællestræk og interesser mellem Civilstyrelsen og Schultz har dannet grobund for et stærkt samarbejde helt fra den spæde begyndelse. Begge parter er vant til at efterleve krav i regulerede domæner og forstår, hvad det har af betydning for organisation og leveranceapparat.

”Vi forstår Civilstyrelsens domæne, og vi har kompetencerne til at rådgive dem, hvis behovet opstår. Mange af vores egne løsninger befinder sig netop i krydsfeltet mellem lovgivning og digitalisering, og så er vores kombination af faglighed og IT-kompetencer ret unik. Vi spiller på mange måder hinanden gode, hvilket indebærer, at vi til tider udfordrer hinanden, hvis vi ikke er enige,” fortæller Kasper Vestergaard Møller, der er managing architect i Schultz.

I Schultz ser man yderst positivt på samarbejdet:

”Det er spændende at være med til at drive en vigtig IT-infrastruktur, der har så stor betydning for rigtig mange mennesker. Det gør, at man hele tiden er 10% ekstra opmærksom på alle detaljer, hvilket i høj grad understøtter vores leverancekultur. Vi sætter en ære i at levere til aftalt tid, i aftalt kvalitet og til aftalt pris. Og så gør vi en dyd ud af, at vores kunder er trygge,” fortsætter Kasper Vestergaard Møller.

Den ekstra opmærksomhed er heller ikke gået Civilstyrelsens næse forbi, der også anerkender det tætte samarbejde:

”Det er prisværdigt med en leverandør, der vil gå den ekstra mil for én og som tager ejerskab. Jeg synes, at samarbejdet bærer præg af, at vi er gode til at kommunikere om den daglige drift. Vi er ærlige over for hinanden – også omkring vores forskellige kompetencer i løsningen af forskellige opgaver. Jeg har kun ros tilovers for Schultz. Ikke mindst i begyndelsen, hvor vi i fællesskab stod over for en spændende og til tider udfordrende opgave,” fortæller Richard Christensen, der er chefkonsulent i Civilstyrelsen.

Hvis IT-systemet har en udfordring og kundgørelserne ikke sker som forventet, når politikerne fx sidder klar med ny lovgivning, kan det have konkrete konsekvenser for borgere og virksomheder. Derfor er vores fornemste opgave at sikre, at systemet virker.

Kasper Vestergaard Møller, managing architect, Schultz

Hvis den lovgivende magt blev sat ud af spil

I et retssamfund som det danske, er det fundamentalt, at de systemer, der er med til at regulere samfundet og sikre borgernes retssikkerhed, er stabile. Virker de bagvedliggende processer ikke, går lovarbejdet i stå, og den lovgivende magt bliver sat ud af spil.

”Lex Dania er det system, der føder love, bekendtgørelser og andre regler. Det vil sige de regler, der regulerer hele det danske samfund, så derfor er det et vældig vigtigt system,” fortæller Ole Ødegaard Christiansen, der er chefkonsulent i Folketinget.

Under corona er der blevet gennemført hastelovgivning hurtigere, end de fleste kunne følge med. Det samme gør sig løbende gældende, når der fx bliver opdaget nye udbrud af fugleinfluenza, hvor der hurtigt er brug for at etablere beskyttelses- og overvågningszoner. Det er derfor afgørende, at den bagvedliggende IT kører sikkert og stabilt.

Ifølge grundloven har en lov først retsvirkning, når det er blevet kundgjort, og derfor er det alfa og omega, at lovtidende.dk altid er tilgængelig:

”Hvis IT-systemet har en udfordring og kundgørelserne ikke sker som forventet, når politikerne fx sidder klar med ny lovgivning, kan det have konkrete konsekvenser for borgere og virksomheder. Derfor er vores fornemste opgave at sikre, at systemet virker,” afslutter Kasper Vestergaard Møller.

Vil du vide mere?

Schultz’ samarbejde med Civilstyrelsen er et godt eksempel på application management og systemforvaltning. Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation, er du velkommen til at kontakte os.

Kasper Vestergaard Møller                        
kvm@schultz.dk
+45 41 95 47 73

Kristian Kossmann
kko@schultz.dk
+45 41 95 47 91

NYHEDER

Ny lov om helhedsorienteret indsats på vej
Den længeventede lov er nu inden for rækkevidde - vi følger lovgivningsprocessen tæt
23. juni 2022
Marianne Lassen, chef for HR og kommunikation
Ny HR-direktør i Schultz
Schultz sætter endnu større fokus på medarbejdertrivsel med ny HR-direktør
24. maj 2022
Schultz forbedrer endnu en gang sit resultat
J.H. Schultz Information A/S har netop aflagt regnskab for finansåret 2021
16. maj 2022