Om Delaftale 2

Den politiske delaftale 2 er en del af den politiske aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Delaftale 2 bliver udmøntet i to lovforslag:

 • Første lovforslag blev vedtaget 14. marts og træder i kraft 22. marts 2023.
 • Andet lovforslag forventes fremsat i marts 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024. I kan se udkast til andet lovforslag på Høringsportalen.

STAR har offentliggjort fire nye bekendtgørelser som følge af vedtagelse af det første lovforslag.

De fire bekendtgørelser er offentliggjort 21. marts 2023 og træder i kraft 22. marts 2023.

 

Overblik

Vi har opdateret overbliksskemaet over Delaftale 2, første lovforslag, som vi har lavet til jer. I overbliksskemaet kan I se

 • hvilke regler, der ændres.
 • lovbemærkningerne, der hører til de nye regler.
 • de fire nye bekendtgørelser.
 • Schultz’ guider, der beskriver reglerne.

Kort om indholdet i Delaftale 2

Første lovforslag til Delaftale 2 ændrer regler i flere love. Her er de vigtigste ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • Kontaktforløb
  Borgeren får nu mulighed for at vælge digitale samtaler de første seks måneder af ledighedsforløbet. Første jobsamtale afholdes ved personligt fremmøde. Borgeren vælger, om efterfølgende jobsamtaler afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.

 • Ret og pligt
  Øvrig vejledning og opkvalificering udgår som ret og pligttilbud for målgruppe 6.1 – 6.3.
  Jobcenteret kan stadigvæk bevilge tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering.

 • ”Min Plan”
  Min Plan” skal ikke længere indeholde oplysning om status på igangsatte indsatser og opfølgning på afsluttede indsatser.

 • Jobrettet uddannelse
  Jobcenteret skal ikke længere vejlede borgeren om retten til at få tilbud om jobrettet uddannelse.

 

Se Schultz’ overbliksskema og alle guider om Delaftale 2

Kommunekoncept 2.0: Se Schultz’ overbliksskema og alle guider om Delaftale 2

Lovguide Jobcenter: Se Schultz’ overbliksskema og alle guider om Delaftale 2

Lovguide Socialforvaltning: Se Schultz’ overbliksskema og alle guider om Delaftale 2

Vi holder jer opdateret

Vi laver nyheder og holder jer som altid opdateret via vores Kommunekoncept nyhedsmail. Er I ikke allerede tilmeldt, er I velkomne til at tilmelde jer. Se, hvordan I tilmelder jer nemt og hurtigt: Sådan opretter du din nyhedsmail til Schultz Kommunekoncept Beskæftigelse (kort video).

Iben Thagaard

Fagspecialist, beskæftigelsesområdet

ith@schultz.dk

LinkedIn