Folketinget har vedtaget en ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening, der er trådt i kraft 1. juni. Loven giver borgere mulighed for at blive fritaget for at anvende digital selvbetjening.

En borger kan blive fritaget fra obligatorisk digital selvbetjening, alene fordi borgeren også er fritaget for digital post. Kommunen skal derfor ikke undersøge, om der er særlige forhold hos borgeren, der kan begrunde en fritagelse.

Borgeren skal selv anmode om fritagelse.

I de fleste love på social- og beskæftigelsesområdet er der mulighed for at undtage eller fritage en borger for den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis der er undtagelses- eller fritagelsesmuligheder i loven, kan en borger fritages for digital selvbetjening efter den nye lov.

 

Eksempler på fritagelse
Her er eksempler på områder, hvor en borger kan blive fritaget:

  • Ansøgning om hjælpemidler efter serviceloven.
  • Selvbooking af jobsamtaler efter beskæftigelsesindsatsloven.
  • Ansøgning om økonomisk friplads efter dagtilbudsloven.
  • Ansøgning om personligt tillæg og helbredstillæg efter pensionsloven.
  • Ansøgning om sundhedskort efter sundhedsloven.
  • Indgivelse af oplysningsskema efter sygedagpengeloven.

 

Se flere eksempler i vores oversigtsskema:

Kommunekoncept 2.0: Se overbliksskema

Lovguide Jobcenter: Se overbliksskema

Lovguide Socialforvaltning: Se overbliksskema

 

Se lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening.

Er jeres nye kollega tilmeldt Schultz MERE-mail?

MERE-mailen er et fagligt nyhedsbrev, som Schultz' fagspecialister skriver. Nyhedsbrevet udkommer 6-8 gange om året og indeholder nyheder om nye regler, guider og overbliksmateriale, så I kan navigere hurtigere i svært lovstof.

Tip din kollega med dette link: Ja tak, tilmeld mig Schultz MERE-mail.

Mona Susanne Walther

Jurist og fagredaktør

msw@schultz.dk

LinkedIn