NJORD er et full-service advokatfirma, der dækker en lang række juridiske specialer inden for erhvervs- og privatret. Firmaets omkring 200 medarbejdere, som fordeler sig rundt på kontorerne i København, Århus og Silkeborg, får adgang til Schultz Legal Research.

 

Værdifuld adgang

Conni Falkner er COO hos NJORD. Som daglig leder for forretningen ønsker hun, at alle hendes medarbejdere får let adgang til de informationer, der danner ramme for deres daglige arbejde. Det kan være alt relevant materiale, lige fra domme til lovmaterialer og forarbejder. Derfor vægter hun særligt abonnementsstrukturen højt ved den kommende løsning:

”Alle relevante medarbejdere får adgang til platformen på en let og tilgængelig måde. Det er ikke personlige og enkeltstående log-ins, vi betaler for, men i stedet en gruppe, og det er meget værdifuldt for os.”

Vi skal ikke bruge tid og energi på at sikre, hvem der har adgang til hvad og bekymre os om, når en medarbejder fratræder. Administrativt bliver det langt nemmere at håndtere.

Conni Falkner, COO, NJORD Law Firm

Hun uddyber, at løsningen kommer til at gavne firmaet, fordi den er fleksibel og giver både jurister, sekretærer og studentermedhjælpere adgang til det samme materiale og de mest gængse informationer, de har brug for i deres dagligdag. Medarbejdere får dækket deres arbejdsmæssige behov, og det sparer både den enkelte medarbejder og firmaet for tid og ressourcer:

”Vi skal ikke bruge tid og energi på at sikre, hvem der har adgang til hvad og bekymre os om, når en medarbejder fratræder. Administrativt bliver det langt nemmere at håndtere.”

Monopolet nedbrydes

Og så spiller det også en stor rolle, at NJORD længe har ventet på, at der skulle skabes konkurrence på markedet og monopolet skulle nedbrydes:

”Vi er en stor gruppe, der har bakket op om, at Schultz skulle påbegynde projektet, dels fordi vi savnede konkurrence på området, men også for at få bedre og mere fleksible betingelser.”

Vi er en stor gruppe, der har bakket op om, at Schultz skulle påbegynde projektet, dels fordi vi savnede konkurrence på området, men også for at få bedre og mere fleksible betingelser.

Conni Falkner, COO, NJORD Law Firm

Og Conni Falkner er ikke i tvivl: ”Jeg mener, at både Schultz Legal Researchs indhold og prissætning vil være med til at skabe en dynamik i markedet for juridisk informationssøgning. Det vil være med til at sikre, at branchen har de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde. Både jeg og resten af NJORD ser frem til at kunne tage løsningen i brug og følge udviklingen.”

Læs også

Schultz Legal Research er et juridisk online værktøj, der giver dig adgang til en komplet lovsamling.
Konsolidering af domsdatabasen i Schultz Legal Research
Det er et vigtigt bidrag der ydes, når advokatvirksomhederne indsender deres domme
Brugere tester og giver feedback
Schultz Legal Research vil skabe dynamik i markedet
Schultz Legal Research er blevet til i samarbejde med Danske advokater og flere store, danske advokatfirmaer. Hør, hvorfor vores udviklingskunder er gået ind i samarbejdet.
Focus Advokater melder sig som kommende brugere af Schultz Legal Research
Det handler om kvalitetsbetonet og rentabel viden