Der skal tages mere hensyn til klimaet, og den vedvarende energi i den fysiske planlægning skal fremmes. Det er formålet, når to ændringslove til planloven træder i kraft 1. juli.

Klima kommer med i formålsparagraffen

Planlovens formålsbestemmelse udvides til at omfatte klima på linje med miljø, natur samt vækst og udvikling. Det giver kommunerne mulighed for at varetage klimahensyn i den fysiske planlægning, herunder forebyggelse af udledning af drivhusgasser.

Tilføjelsen giver ikke mulighed for at fastsætte nye typer af bindende krav, som ikke ligger inden for lokalplankataloget i planloven § 15, stk. 2.

Se ændringen til planlovens § 1 i ændringslov nr. 417 af 25. april 2023.


Klima bliver en national interesse i kommuneplanlægningen

Ministeren for landdistrikter skal gøre indsigelse over for et forslag til en kommuneplan og et forslag til ændringer til en kommuneplan, hvis det ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende klimabeskyttelse.  Tilsvarende kan klima- energi- og forsyningsministeren varetage klimabeskyttelse i forbindelse med kommunernes lokalplanlægning.

Ministeren for landdistrikter kan som udgangspunkt ikke fremsætte indsigelse over for kommuneplanlægning og lokalplanlægning, der giver mulighed for at opstille vindmøller og solceller i herregårdslandskaber og godslandskaber, medmindre der er tale om landskaber af særlig kvalitet.

Se ændringen til planlovens § 29, stk. 1 i ændringslov nr. 417 af 25. april 2023.

Vindmøller og solceller i herregårds- og godslandskaber

Der bliver mulighed for at opstille vindmøller og solceller i herregårdslandskaber og godslandskaber, medmindre der er tale om landskaber af særlig kvalitet. Et herregårds- eller godslandskab af en særlig kvalitet kan fx illustrere herregårdens eller godsets historie, være friholdt for tekniske anlæg og nyere anlæg og installationer, spille sammen med kulturelementer som hovedbygning, avlsbygninger og parkanlæg og omgivende kulturlandskab eller fx indgå i sammenhæng med en større og betydende turistattraktion, der har national eller regional betydning.

Se ændringen til planlovens § 11 b i ændringslov nr. 418 af 25. april 2023, og læs mere i bemærkningerne til lovforslaget.

På Kommunekoncept vil alle ændringerne være indarbejdet i planloven pr. 1. juli.

Er jeres nye kollega tilmeldt Schultz Teknik & miljø?

Schultz Teknik & miljø er et fagligt nyhedsbrev, som Schultz' fagspecialister skriver. Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året og indeholder nyheder om nye regler, guider og overbliksmateriale, så I kan navigere hurtigere i svært lovstof.

Tip din kollega med dette link: Ja tak, tilmeld mig Schultz Teknik & miljø.

Marianne Riber Nielsen

Fagredaktør

mar@schultz.dk

LinkedIn