Arnepensionen har været på politikernes læber i valgkampen og utvivlsomt også under regeringsforhandlerne. Men hvem er berettiget til hvilken pension? Vi fortæller om nye regler på vej og har lavet et overblik over de sociale pensioner til jer.

Fra 1. januar 2023 har en ægtefælles eller en samlevers arbejdsindtægt ikke længere betydning for, hvor meget en pensionist vil få udbetalt i pension. Det gælder for borgere med folkepension, seniorpension og førtidspension (ny og gammel).

Samtidig kan kommunen i en periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2025 ikke frakende en førtidspension, medmindre der er særlige omstændigheder. Derfor vil der blive fastsat retningslinjer for, hvornår kommunen kan gøre en førtidspension hvilende. Retningslinjerne vil blive udsendt i en bekendtgørelse.

Lovændringerne er en del af den politiske aftale ”Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked”. Formålet med lovændringerne er at få

  • flere seniorer til at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen.
  • førtidspensionister til at tage supplerende beskæftigelse uden risiko for at miste førtidspensionen.

Vi har lavet et overblik over alle sociale pensioner, så I kan danne jer et overblik over, hvem der er berettiget til de forskellige pensioner og hvornår.

Se oversigt over sociale pensioner på Kommunekoncept 2.0

 

Er I endnu ikke på Kommunekoncept 2.0?

Lovguide Jobcenter: Se oversigt over sociale pensioner
Lovguide Socialforvaltning: Se oversigt over sociale pensioner