En intelligent, datadrevet beskæftigelsesindsats, lanceringen af en juridisk informationsløsning og flere nye IT-projekter. Det er nogle er de elementer, som ligger til grund for Schultz’ årsregnskab for 2021.

J.H. Schultz Information A/S har netop aflagt regnskab for finansåret 2021. Omsætningen blev øget med 6% til 175,4 mio. kr., mens driftsresultatet (EBITDA) blev forbedret med 12% til 31,1 mio. kr. Samtidig steg årets resultat til 11,7 mio. kr.

Styrkede kundesamarbejder på beskæftigelsesområdet

En væsentlig årsag til årets resultat findes i Schultz’ engagement på beskæftigelsesområdet. Schultz har bl.a. genvundet sin aftale med Københavns Kommune om at levere jobcenterløsningen Schultz Fasit. Samtidig arbejder landets kommuner i stigende grad med intelligente løsninger til at løfte deres beskæftigelsesindsats, og det kan mærkes i Schultz, som er leverandør til 68% af markedet målt i antal borgere.

”Vi er stolte af at tage ansvar for beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Både ved at levere intelligente, datadrevne løsninger, som understøtter, at ledige kommer hurtigere i arbejde, og ved at bidrage til debatten om fremtidens beskæftigelsesindsats på Christiansborg,” udtaler adm. direktør i Schultz Simon Svarrer.

Samlet set er vi meget tilfredse. Vi øger vores omsætning hvert år, men vokser samtidig ikke hurtigere, end at virksomheden kan følge med

Simon Svarrer, adm. direktør, Schultz

Juridisk informationsløsning er kommet godt fra start

I samarbejde med Danske Advokater og en række store advokathuse har Schultz desuden udviklet den juridiske informationsløsning Schultz Legal Research målrettet advokater og jurister. Løsningen er nu taget i brug af kunder i både den private og offentlige sektor:

”Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde markedet et stærkt alternativ, og at eksisterende kunder allerede køber flere licenser,” fortæller Simon Svarrer.

I 2021 indgik Schultz desuden en aftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der varetager sekretariatet for Stormrådet, om at levere Naturskadebasen – et sagsunder-støttende it-system, som forsikringsselskaberne bruger til at behandle sager om bl.a. oversvømmelse.

Eksekvering af ny strategi: Flere markeder, større aftryk

Sidste år tog Schultz samtidig hul på sin 2025-strategi under navnet ’Flere markeder, større aftryk’.

”I 2021 har vi taget nogle vigtige skridt mod vores ambition om at indtage et nyt marked og samtidig sætte et større aftryk på vores eksisterende,” konkluderer Simon Svarrer.

”Samlet set er vi meget tilfredse. Vi øger vores omsætning hvert år, men vokser samtidig ikke hurtigere, end at virksomheden kan følge med. Vi ønsker ikke vækst for enhver pris. Vi vil fortsat være tæt på vores kunder og holde fast i vores helt særlige kultur i Schultz,” fortæller den adm. direktør.

Om Schultz

Med teknologien først og hjertet bag arbejder vores 190 medarbejdere hver dag for at skabe brugbare og mærkbare løsninger, der styrker Danmarks viden og velfærd.

Med vores ejermæssige uafhængighed i den ene hånd og vores dybe faglighed i den anden samarbejder vi tæt med stat, kommuner og erhvervsliv. Vi styrker den viden, vi bygger vores retssikkerhed på, og den velfærd, der får borgere i arbejde og holder hjulene i gang.

Schultz hviler på tre ben. En arv af ordentlighed og viden. En teknologisk formåen i særklasse. Og en tro på, at der skal mennesker til for at gøre en mærkbar forskel. Det lever vi efter hver dag.

Fordi viden forpligter, teknologi forbedrer, mennesker forandrer.

Simon Svarrer
Adm. direktør
+45 41 95 47 37