Vi har ventet længe, men nu er Barnets lov her. Næsten. Den er fremsat for Folketinget og forventes at træde i kraft 1. oktober 2023. Vi følger lovgivningsprocessen tæt og glæder os til at lave nyheder, guider og overbliksmateriale til jer.

Samtidig med lovforslaget om Barnets lov er der fremsat et følgelovforslag, som omhandler konsekvensændringer i anden lovgivning som følge af Barnets lov.

Barnets lov betyder, at afsnit IV i serviceloven om børn og unge ophæves. Alle regler om børn og unge samles i Barnets lov, uanset om et barns støttebehov har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer.

Med Barnets lov sker en regelforenkling og en indskrænkning af de bureaukratiske proceskrav. Det betyder fx, at

 • der bliver mulighed for at lave en afdækning af mindre komplekse sager i stedet for en pligt til at lave en børnefaglig undersøgelse.
 • indsatser kan iværksættes straks og skal ikke afvente afdækning, undersøgelse eller handleplan (barnets plan/ungeplanen).
 • barnets plan eller ungeplanen (tidligere handleplan) kun skal laves, hvis kommunen ud fra et socialfagligt skøn vurderer, at der er behov for det. Der er dog fortsat krav om barnets plan eller ungeplanen ved anbringelser.


Vi laver materiale til jer

Når lovforslaget bliver vedtaget af Folketinget, udarbejder Schultz’ fagspecialister nyheder, overbliksmateriale og guider til jer.

Vi holder Faglig Fredag for jer

Allerede inden vedtagelsen af loven sætter vi fokus på nogle af de nye regler i Barnets lov. Det gør vi til Faglig Fredag den 28. april 2023, hvor vi har inviteret jurist Bente Adolphsen i studiet til at fortælle om de vigtigste og mest markante ændringer, der er på vej. Tilmeld jer Faglig Fredag.

Vi laver online fagkurser til jer
Vi laver også Schultz Campus-kurser om Barnets lov, som I kan tilgå online, hvis I har abonnement. 

Vi holder jer orienteret – følg med

Vi følger Folketingets arbejde med Barnets lov tæt. Når loven er vedtaget, holder vi jer løbende orienteret via vores Kommunekoncept nyhedsmail. Vi orienterer jer bl.a., når der er nye

 • guider
 • bekendtgørelser
 • vejledninger
 • overbliksskemaer

Vi glæder os til at hjælpe jer med at få overblik.

Er I ikke allerede tilmeldt nyhedsmailen, er I velkomne til at tilmelde jer. Se hvordan: Sådan opretter du din nyhedsmail til Schultz Social og sundhed.

 

Bag om Barnets lov

Barnets lov har været mere end to år undervejs:

 • I januar 2021 fremlagde den tidligere regering udspillet Børnene Først.
 • I maj 2021 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier aftalen om en reform af reglerne om særlig støtte til børn og unge. Aftalen skulle udmøntes i en ny lov: Barnets lov.
 • Barnets lov var i høring i forsommeren 2022.
 • Lovforslaget til Barnets lov blev fremsat i oktober 2022 men bortfaldt, da der blev udskrevet valg til Folketinget.
 • Lovforslaget til Barnets lov er genfremsat i Folketinget den 29. marts 2023.

Er jeres nye kollega tilmeldt Schultz MERE-mail?

MERE-mailen er et fagligt nyhedsbrev, som Schultz' fagspecialister skriver. Nyhedsbrevet udkommer 6-8 gange om året og indeholder nyheder om nye regler, guider og overbliksmateriale, så I kan navigere hurtigere i svært lovstof.

Tip din kollega med dette link Ja tak, tilmeld mig Schultz MERE-mail.

Mona Susanne Walther

Jurist og fagredaktør

msw@schultz.dk

LinkedIn