Vores kunder er forskellige og skal behandles derefter. Ens for alle er dog, at en ustabil drift kan koste dyrt.

Når vi drifter, vedligeholder og supporterer jeres IT-løsning, sikrer vi et sikkert og agilt setup, hvor jeres individuelle forretningsbehov er i centrum. Vi sikrer en høj oppetid og hurtig opfølgning, så I effektivt kan udføre de arbejdsopgaver, der skaber grundlag for jeres forretning.

Jeres behov er vores udgangspunkt

Når vi varetager drift og vedligehold af jeres IT-løsninger, tager vi udgangspunkt i jeres individuelle forretningsbehov og krav til servicemål, vedligehold og videreudvikling.

Det er afgørende for os at skabe de rigtige rammer for vores samarbejde. Derfor gør vi brug af anerkendte metoder og best-practice styringsværktøjer:

  • ITIL sikrer en skarp processtyring og en fælles forståelsesramme, fx af krav og incidents
  • DevOps sikrer automatiserede processer med lav risiko for fejl

 

Høj oppetid. Høj sikkerhed.

Som leverandør af forretningskritiske IT-løsninger ved vi, hvor afgørende driftsstabilitet og sikkerhed er.

For at sikre en høj oppetid og høj sikkerhed samarbejder vi med en ekstern driftleverandør, der er ISO27001-certificeret og tilbyder et driftsmiljø med to datacentre. Vi tilbyder også drift på anerkendte cloudservices, fx Microsoft Azure.

Vi er jeres single point of contact, når vi drifter og vedligeholder jeres IT-løsninger. Det sikrer, at serviceniveauet til enhver tid stemmer overens med de driftsaftaler og servicemål, vi har indgået.

 

 

Hurtig, struktureret opfølgning

Vores kundesupport er bemandet med venligt, dansktalende personale, som har stor indsigt i de løsninger, vi supporterer, og ved, hvad løsningen betyder for jeres arbejdsgange. 

Vi sætter en ære i at arbejde struktureret med servicemål og sikre hurtig opfølgning.

  • Vi registrerer alle henvendelser i vores servicedesk, så I til enhver tid har et fuldt opdateret overblik
  • Vi prioriterer alle henvendelser i 100% overensstemmelse med den aftale, vi har med jer
  • Vores evne til at overholde servicemål ligger over 99%

 

Læs om vores andre services

Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed.
Rådgivning
Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Udvikling
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Schultz leverer til tiden og i aftalt kvalitet
Implementering
Vi leverer til tiden og i den aftalte kvalitet