IT-løsninger skal ikke blot implementere eksisterende processer og arbejdsgange. En ny IT-løsning skal skabe rum for at optimere processer, forbedre arbejdsgange og tage højde for, at nye behov altid vil opstå undervejs.

I Schultz sikrer vi, at jeres IT-løsning bygger på en fremtidssikret platform med de nyeste teknologier. Vi arbejder tæt sammen med jer og imødekommer de forandringer, der naturligt opstår undervejs i projektet. Vi udfordrer jer til at tænke innovativt og skaber løsninger, der udvikler jeres forretning.

Vi er fortrolige med offentlig IT

Vores softwarearkitekter og -udviklere har stor erfaring med at udvikle IT-løsninger til det offentlige. Fra organisatoriske succeskriterier over behov og brugsscenarier til standarder som offentlige rammearkitekturer, OIO og offentlige infrastrukturkomponenter.

AGILE ARBEJDSMETODER SIKRER FLEKSIBILITET OG PRODUKTIVITET

Vi baserer vores udvikling på agile arbejdsmetoder som Scrum og Kanban. Det sikrer, at du som kunde opnår både fleksibilitet og produktivitet.

Vi anerkender, at du bliver klogere på egne behov, i takt med at projektet skrider frem. Med den agile tilgang sikrer vi, at vi kan tilpasse leverancens præcise indhold til de ændringer, der sker undervejs.

KVALITET I SOFTWAREUDVIKLING SKABES GENNEM HELE PROCESSEN

Den afsluttende test er vigtig. Men den kan ikke stå alene.

Vi investerer derfor tid og ekspertise i at definere en solid arkitektur. Vi gennemfører løbende code review og arbejder med både automatiseret og manuel test gennem hele forløbet. Antallet af fejl holdes derved nede, og den tekniske gæld er under kontrol.

Det sikrer kvalitet i IT-løsningen og gør løsningen nem at vedligeholde efterfølgende. 

 

Læs om vores andre services

Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed.
Rådgivning
Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed
Schultz leverer til tiden og i aftalt kvalitet
Implementering
Vi leverer til tiden og i den aftalte kvalitet
Vi sikrer driftsstabilitet, sikkerhed og hurtig opfølgning
Drift, vedligehold og support
Vi sikrer driftsstabilitet, sikkerhed og hurtig opfølgning