Domme og afgørelser danner i høj grad praksis inden for privat- og erhvervsudlejning, og som ejendomsadministrator er det ikke nok blot at orientere sig i lovgivningen - du skal også være fuldt opdateret om de seneste domme og afgørelser. 

Med ED Lovportalen har du ikke blot digital adgang til al relevant lovgivning og litteratur. Som det eneste sted har du også digital adgang til Grundejernes Domssamling, så du altid er fuldt opdateret inden for ejendomsjura.

Vær fuldt opdateret inden for ejendomsjura

Med ED Lovportalen har du digital adgang til alle relevante domme, love og litteratur, så du nemt kan få svar på dine juridiske spørgsmål - hvad enten det drejer sig om den daglige administration, eller du står midt i en rets- eller huslejenævnssag.

  • Hele lejelovgivningen
  • Grundejernes Domssamling
  • Håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejemål
  • Alle relevante paradigma og standardkontrakter
  • Bøger om værdiansættelse
  • Artikler fra Huset Jura

 

ED Lovportalen er et godt arbejdsredskab for alle, der administrerer bolig- og erhvervslejemål – både når man hurtigt skal have svar på et konkret problem, og når man skal undersøge en problemstilling grundigt.

Line Frydendal Jeppesen, cand.jur., DEAS A/S

Få rygdækning fra førende fagspecialister

I ED Lovportalen finder du digitale udgaver af håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejeret, hvor førende fagspecialister uddyber, hvordan lovgivningen skal forstås.

Håndbøgerne indeholder direkte links til relaterede dokumenter, lovgivning, domme m.m., så du hele tiden har det fulde overblik.

ED Lovportalen opdateres løbende med seneste retspraksis på lejelovsområdet fra hele landet og indeholder samtidig alle væsentlige afgørelser fra huslejenævnene i København – sådanne afgørelser er ikke tilgængelige på andre internettjenester.

Line Frydendal Jeppesen, cand.jur., DEAS A/S
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44