Schultz Kommunekoncept 2.0: De første kommuner er i drift

Schultz Kommunekoncept er kommet i en forbedret version, som vi kalder Schultz Kommunekoncept 2.0.

Vi har lagt vores indhold, som du allerede kender, fx lovguiderne, på en opgraderet platform med et brugervenligt design. 

Udover helt nye features og en struktur målrettet kommunens forvaltninger, har vi udviklet en forbedret søgefunktion, så det er endnu nemmere at finde relevant indhold.

Du kan selv opsætte tilpassede nyhedsmails, der passer til dit specifikke behov, så du får besked, når der sker ændringer på dit område.

Vi har lyttet til brugerne og tilbagemeldingerne er positive

De første kommuner har allerede taget Schultz Kommunekoncept 2.0 i brug, og vi er i fuld gang med at implementere de næste. Tilbagemeldingerne er positive. Årtiers faglig domæneviden, ny teknologi og brugergrænseflade kombineret med vores samarbejde med brugerne har resulteret i et forbedret og opgraderet Kommunekoncept.

Kommunekoncept 2.0 er mere intuitivt og brugervenligt. Det er godt rent layoutmæssigt, og det ligner de andre systemer, vi bruger. Løsningen bærer tydeligt præg af, at I har lyttet til brugerne.

Per Sander Helenius, faglig leder, Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune

Vi har et samfundsansvar

”Vi ser et stort behov hos kommunerne for systemer, der kan lette deres daglige arbejde og gøre dem trygge i behandlingen af sager. Vi har dyb respekt for det ansvar, kommunerne tager – og vi ønsker både at bidrage til mere effektive arbejdsprocesser og færre fejl. Det er en samfundsopgave, vi altid har haft og fortsat ønsker at bidrage til,” fortæller Mette Schwartz Hansen, der er forretningschef hos Schultz.

94 % af brugerne oplever enten en forbedring eller en stor forbedring ved Schultz Kommunekoncept 2.0

Kilde: Brugerundersøgelse foretaget i juni 2021 blandt udviklingskunder med adgang til Schultz Kommunekoncept 2.0

Forbedret søgefunktion og nye features

Schultz Kommunekoncept 2.0 kommer med et intuitivt og brugervenligt design. Vi har målrettet produkter og indhold, så de matcher kommunernes organisering og arbejdsopgaver.

Den forbedrede søgefunktion gør det nemt og hurtigt at finde relevant indhold. Alt i alt en løsning, der sikrer effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen.

"Søgefunktionen er god, og det er hurtigt at søge det rigtige frem. Jeg kan nemt finde de specifikke afgørelser, der er relevante. Jeg vil anbefaler løsningen til mine kolleger, fordi det er nemt og hurtigt at finde de rigtige informationer." - Emilie Nielsen, byggesagsbehandler, Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune.

Jeg synes, at Schultz Kommunekoncepts lovguider er formidable. De får alle sagsbehandlerskridtene og processerne med. Teksten er tilpasset, og man får både overblik og forklaring.

Anette Winther Ottesen, konsulent i Socialsekretariatet, Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune

Al lovinformation samlet et sted

Lovstof er krævende og komplekst, og i kommunerne er mange forskellige fagligheder repræsenteret. Schultz Kommunekoncept er for alle medarbejdere i kommunen. Med forståelse for både lovgivning og praksis gør Schultz en dyd ud af at formidle loven, så den er opdateret og korrekt, men også forståelig for både nye og garvede sagsbehandlere.

Vores fagredaktion "oversætter" lovinformationer til letforståelige guider, så man nemt og hurtigt kan tilegne sig den nødvendige viden. Lovguiderne samler alle de relevante regler, forarbejder, principmeddelelser og domme. Vores lovguider hjælper bl.a. med at overholde de forvaltningsretlige principper og træffe afgørelser på det rigtige lovgrundlag. Al information er samlet et sted.

Sådan får du adgang til Schultz Kommunekoncept

Alle ansatte i kommunen har adgang til Schultz Kommunekoncept.

Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation. 

Du kan logge på via www.kommunekoncept.dk

Er din kommune allerede kommet på Schultz Kommunekoncept 2.0, kan du logge på her: www.schultzkommunekoncept.dk

Webinar om Schultz Kommunekoncept 2.0

Vi holder løbende webinarer og introkurser, så du kan komme godt i gang med Schultz Kommunekoncept 2.0.

Du kan tilmelde dig et specifikt fagområde eller få en generel introduktion.

Jeg kunne ikke forestille mig en hverdag, hvor jeg ikke slår op i Schultz Kommunekoncept. Det gør jeg jo 50 gange om dagen.

Tina Christensen, teamleder, Familieafdelingen, Hjørring Kommune

Om Schultz Kommunekoncept

Med Schultz Kommunekoncept har brugerne adgang til opdateret lovinformation og relevante juridiske dokumenter med guider, der formidler og oversætter loven, så de er klædt på til at træffe korrekte afgørelser – alt sammen samlet ét sted. Med Schultz Kommunekoncept får brugerne:

  • Opdateret lovgivning i form af juridiske dokumenter
  • Guider, der forklarer regler og praksis i et let tilgængeligt sprog
  • Afgørelser fra Ankestyrelsen, klagenævn og domstole
  • Overenskomster og KL’s budgetvejledning
  • Overbliksmateriale i form af skemaer
  • Kommunens Interne Regler som en integreret del af Schultz Kommunekoncept

Schultz Kommunekoncept dækker alle forvaltninger i kommunen.

Fagområder på Schultz Kommunekoncept 2.0

Schultz Kommunekoncept 2.0. er opdelt i fagområder, der passer til den måde, kommunerne er organiseret. Nedenfor kan du se alle områderne, og hvad de indeholder.

Beskæftigelse
Indeholder bl.a. beskæftigelsesindsatsloven, aktivloven, sygedagpengeloven og integrationsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Social og sundhed
Indeholder bl.a. serviceloven og sundhedsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Økonomi og budget
Produktet indeholder budgetvejledninger og kommunalstatistiske meddelelser. Du får overblik over relevant lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.
Natur og miljø
Indeholder bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Du får overblik over relevant lovgivning, brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Plan, byg og energi
Indeholder bl.a. planloven, byggeloven og miljøvurderingsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser samt brugervenlige guider, der forklarer reglerne.
Veje, trafik og beredskab
Indeholder bl.a. vejloven, færdselsloven og beredskabsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser fra klagenævn og domstole.
Løn og personale
Indeholder bl.a. funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven. Indeholder også alle kommunale overenskomster, aftaler, lønbilag og kommentarer samt domme og kendelser.
Forvaltning og retssikkerhed
Indeholder bl.a. forvaltningsloven og retssikkerhedsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.
Administration og borgerbetjening
Indeholder bl.a. love om kommunal selvforsikring, ægteskabsloven, valglovene og opkrævningsloven. Du får overblik over lovgivning, domme og principmeddelelser samt brugervenlige guider.
Kultur og fritid
Indeholder bl.a. love om idræt, kultur og kulturstøtte, folkeoplysningsloven og biblioteksloven. Du får overblik over relevant lovgivning, regler og praksis.
Skole og dagtilbud
Indeholder bl.a. folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25