For dig, der arbejder i et center med kultur og fritid. Indeholder bl.a. love om idræt, kultur og kulturstøtte, folkeoplysningsloven og biblioteksloven. Du får overblik over alt lovgivning, regler og praksis på kultur og fritidsområdet.

Læs også

Skole og dagtilbud
Indeholder bl.a. folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider.
Social og sundhed
Indeholder bl.a. serviceloven og sundhedsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Beskæftigelse
Indeholder bl.a. beskæftigelsesindsatsloven, aktivloven, sygedagpengeloven og integrationsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.