For dig, der arbejder i natur- og miljøafdelingen. Indeholder bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven.

Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for natur og miljø.

Du får også brugervenlige guider og overbliksmateriale, der forklarer og visualiserer reglerne, fx om affald, jord og spildevand.

Læs også

Plan, byg og energi
Indeholder bl.a. planloven, byggeloven og miljøvurderingsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser samt brugervenlige guider, der forklarer reglerne.
Veje, trafik og beredskab
Indeholder bl.a. vejloven, færdselsloven og beredskabsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser fra klagenævn og domstole.
Opdateret lovgivning er et must for sagsbehandlere – kom bag om vores fagredaktion, der skaber grundlaget
Mød Marianne Riber Nielsen, der er fagspecialist på Teknik og miljø