For dig, der arbejder i vejafdelingen. Indeholder bl.a. vejloven, færdselsloven og beredskabsloven.

Du får overblik over alle relevante lovforslag med bemærkninger, sagsbehandlingsregler, afgørelser fra klagenævn og domstole inden for veje, trafik og beredskab.

Læs også

Opdateret lovgivning er et must for sagsbehandlere – kom bag om vores fagredaktion, der skaber grundlaget
Mød Marianne Riber Nielsen, der er fagspecialist på Teknik og miljø
Natur og miljø
Indeholder bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Du får overblik over relevant lovgivning, brugervenlige guider og overbliksmateriale.
Plan, byg og energi
Indeholder bl.a. planloven, byggeloven og miljøvurderingsloven. Du får overblik over relevant lovgivning og afgørelser samt brugervenlige guider, der forklarer reglerne.