Interview med Per Sander Helenius, der er faglig leder for Center for Særlig Social Indsats hos Helsingør Kommune.

Hvordan du har oplevet pilotsamarbejdet med Schultz generelt? 

Det har været et givende og positivt samarbejde. 

 

Du har haft mulighed for at bruge den nye løsning. Jeg ved, at du er vant til at bruge det gamle Kommunekoncept, så du har det som sammenligningsgrundlag. Kan du sætte nogle ord på den nye løsning? 

Schultz Kommunekoncept 2.0 er mere intuitivt og brugervenligt. Det er godt rent layoutmæssigt, og det ligner de andre systemer, vi bruger. Det gamle system var svært at finde rundt i, og jeg brugte det primært, fordi jeg er glad for noteapparatet - specielt den funktion, hvor jeg fra paragraffen kan trykke på noter og få alle de gældende principafgørelser frem. Det har jeg brugt meget, og det kan jeg også i Schultz Kommunekoncept 2.0, som har mere funktionalitet. 

Løsningen er brugervenlig, intuitiv og bærer præg af, at I har været i dialog med brugere og lyttet til vores ønsker og behov. Sådan en løsning kan man kun udvikle, hvis man lytter til dem, der arbejder i løsningen. 

Løsningen er brugervenlig, intuitiv og bærer præg af, at I har været i dialog med brugere og lyttet til vores ønsker og behov. Sådan en løsning kan man kun udvikle, hvis man lytter til dem, der arbejder i løsningen. 

Per Sander Helenius, Faglig leder, Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune

Som faglig leder hjælper jeg mine kolleger med at finde relevant information og introducerer løsningen for nye kolleger. I den gamle version oplevede jeg, at uanset hvor begejstreret jeg talte for Schultz Kommunekoncept og for noteapparatet, så var det svært at få nye kolleger at bruge det. Det skyldes bl.a. at mange af de nye kolleger er unge mennesker, der er vant til systemer, som er intuitive, og hvor det går hurtigt. De har ikke tålmodighed til at sidde og lede efter information i systemer, de ikke kan finde rundt i eller ikke forstår. Så det var svært at få dem til dele min begejstring og få dem til at bruge det gamle system. Det synes jeg er et problem, fordi juraen er så vigtig for os som myndighedspersoner. Jeg tror, det bliver meget nemmere at få mine kolleger til at se fordelene ved Kommunekoncept med den nye version. 

Er der noget, som du vil fremhæve ved løsningen, der har stor værdi for dig og dine kolleger i jeres arbejde? 

Udover noteapparatet, så er nyhedsservicen en ting, som jeg har hæftet mig ved i undervisningen, og som jeg tror, jeg kommer til at bruge. Jeg kan selv sætte søgninger op, som kan være meget specifikke og relevant for det, jeg sidder med. Så kan jeg abonnere på nyheder relateret til mine søgninger. Det betyder, at jeg får opdateringer af principafgørelser, lovtekster og lovguider direkte i min indbakke. Med den hastighed, vi er underlagt i dag, og de krav der er til os, er det en stor hjælp, når jeg skal holde mig opdateret.  

 

Hvad synes du om undervisning generelt? Er du blevet klædt godt nok på til at arbejde effektivt mod løsningen fremadrettet? 

I kraft af min funktion har jeg deltaget i både grundundervisningen og den udvidede. 

Jeg synes, at jeg er klædt godt på efter undervisningen. IT-undervisning kan være en svær størrelse. Det ved vi af erfaring. Underviseren lykkedes med at holde en struktur, så jeg på intet tidspunkt oplevede, at jeg blev koblet af.  

 

Vil du anbefale løsningen, og hvorfor vil du anbefale den? 

Jeg vil anbefale løsningen ift. de ting, vi allerede har talt om. Men jeg vil godt uddybe det. Som faglig leder i en myndighedsafdeling, er jeg meget opmærksom på, at vores hovedopgave er at være lovforvaltere. Vi skal sikre, at borgerne får det, de har retskrav på, og at borgerne ikke får mere end det, fordi så misbruger vi skatteydernes penge. Her er det afgørende, at vi kan argumentere for vores afgørelser ud fra et juridisk perspektiv. Det redskab vi har til at hjælpe os med det, er Schultz Kommunekoncept. 

Læs mere om Schultz Kommunekoncept

KommuneKoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Schultz Kommunekoncept 2.0
Schultz Kommunekoncept er kommet i en forbedret version
Udover alle de dokumenter, materialer og informationer du får adgang til i Schultz KommuneKoncept, sørger vi også for at holde dig opdateret, når der kommer ændringer.
Kender du Schultz Kommunekoncept?
Schultz KommuneKoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation