Målet om inklusion i folkeskolen stiller høje krav til landets lærere, som skal være i stand til at håndtere udfordringer som ADHD og skolevægring. Samtidig har det aldrig været sværere at rekruttere uddannede lærere.

Med Schultz Campus Skole bliver skolens lærere klædt på til at håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen, og får redskaber til at styrke undervisningen.

Schultz Campus Skole giver:

  • Adgang til et omfattende kursuskatalog med næsten 100 onlinekurser om alt fra angst og autisme til digital teknologi og differentieret undervisning.
  • Nyuddannede og ufaglærte lærere en tryg onboarding i deres nye job.
  • Alle lærere adgang til kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Læs mere om Schultz Campus Skole herunder eller kontakt os for at høre mere.

1 ud af 5 lærere i folkeskolen har ikke en læreruddannelse. Det sætter høje krav til kompetenceudvikling for at sikre fagligheden

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), 2023

Billig og effektiv kompetenceudvikling

Vi ved, at det kan være omkostningstungt at sende sine medarbejdere på kursus - og det vil vi være med til at ændre.

Med Schultz Campus Skole får hele skolens lærere nem adgang til kompetenceudvikling for langt mindre end det, som fysiske kurser typisk koster i budgettet.

Alle kurser er online, så det er nemt at tilgå kurserne, når en udfordring bliver aktuel - og når det passer ind i hverdagen. De fleste kurser varer 30-90 minutter.

Fagligheden i højsædet

Alle kurser afholdes af førende fageksperter. Det er fx KRAP Psykologcentret, der formidler kurser om angst og ADHD, klinikken Sprogklar, der leverer kurser om sprogforstyrrelsen DLD og Institut for Konflikthåndtering, der viser vejen med kurser om konfliktforebyggelse og konflikthåndtering

Schultz Campus Skole er i konstant udvikling, så kursuskataloget hele tiden afspejler skolens behov for kompetenceudvikling. Står skolerne over for en ny opgave eller problemstilling, opdateres kursuskataloget med relevant indhold.

Hver anden af dem, der har et uopfyldt behov for efter-videreuddannelse, tilkendegiver, at de i meget høj grad eller i høj grad har et uopfyldt behov for at udvikle deres pædagogiske kompetencer for at kunne hjælpe børn med særlige behov i undervisningen og derved kunne understøtte inklusion

Analyse fra tænketanken Cevea og DLF, 2023

Særlige behov og inklusion

Med Schultz Campus Skole sætter vi også øget fokus på børn med særlige behov og inklusion. Vi har for eksempel kurser om:

  • ADHD
  • Ordblindhed
  • Angst
  • Differentieret undervisning
  • Autismevenlig undervisning
  • Og meget mere

Det er vigtigt for os at være med til at sikre en god fremtid for alle børn og unge, og vi ved, at den rette indsats allerede i skolen gør en kolossal forskel.

Vil du kontaktes ang. Schultz Campus Skole?

Jacob Christensen
Salgsdirektør
+45 41 95 47 42

Jeg har altid et sted at søge råd, vejledning og opkvalificering med Schultz Campus

Kilde: Schultz brugerundersøgelse foretaget i foråret 2023 blandt eksisterende kunder på Schultz Campus

Læs mere eller kontakt os

Vil du kontaktes ang. Schultz Campus?
Du kan både bruge kurserne til at holde dig opdateret på dit fagområde, men også som en introduktion, hvis du er helt ny på et område.
Schultz Campus
Styrk din faglighed med online kompetenceudvikling