Kurser på beskæftigelsesområdet

Individuelle kurser i Schultz Fasit og lovportaler
Beskæftigelsesomådet
Systemkurser
Få optimal værdi ud af dit fagsystem
Bliv klar til at arbejde efter de nye regler i beskæftigelsesindsatsen med et kursus fra Schultz
Beskæftigelsesomådet
Regelforenklingen - LAB-loven anno 2020
Bliv klar til at arbejde efter de gældende regler i beskæftigelsesindsatsen
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Individuelt tilpassede fagsystemer.
Beskæftigelsesomådet
Opgrader din brug af Lovguide Jobcenter
Få udvidet kendskab til brugen af Lovguide Jobcenter
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs

Kurser på det sociale område

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Få et udvidet brugerkursus i Lovguide Socialforvaltning, så du kan bruge lovportalen mest effektivt i din sagsbehandling.
Det sociale område
Opgrader din brug af Lovguide Socialforvaltning
Få udvidet kendskab til brugen af Lovguide Socialforvaltning