Reglerne for jobafklaringsforløb kan være vanskelige at få hold på: Sygedagpengelovens regler om sygdom og uarbejdsdygtighed skal kombineres med aktivlovens regler om rådighed og sanktioner. Samtidig ligner indholdet et ressourceforløb til forveksling.

Så hvad er egentlig forskellen? Og hvornår er det relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet?

Kursets indhold

Vi gennemgår hvilke krav, der stilles til sagsbehandlingen, når der skal træffes afgørelse om valg af forløb:

Jobafklaringsforløb:

 • Visitationen til jobafklaringsforløb
 • Sygedagpengelovens krav om uarbejdsdygtighed
 • Procedure, rehabiliteringsplan og tilbudsmuligheder
 • Opfølgning: kontaktforløbet
 • Rådighed og sanktioner
 • Retten til at afvise behandling
 • Revisitation
 • Retten til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom
 • Forholdet til førtidspension
 • Hvordan er det gået siden reformen? - evaluering af jobafklaringsforløb.

Ressourceforløb:

 • Jobafklaringsforløb vs. ressourceforløb – forskelle og ligheder
 • Personkredsen for ressourceforløb – herunder snitfladen til fleksjob og førtidspension.

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, sagsbehandlere og andre, der har brug for viden, værktøjer og inspiration til en fagligt velfunderet sagsbehandling.

Undervisningsform
Kurset består af oplæg og arbejde med cases.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

 

 

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25