Ressourceforløbsydelse udbetales til borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Reglerne for de to ordninger ligner meget hinanden, men på nogle områder er de ret forskellige.

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler fra a-z: betingelser, beregning, rådighed og sanktioner, og de særlige situationer, der kan opstå undervejs.

Kursets indhold

Kurset består af oplæg og arbejde med cases, herunder beregningseksempler.

 • Overblik over lovgrundlag, ordninger og snitflader
 • Personkredsen for jobafklaringsforløb
 • Overgangen til ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb
 • Personkredsen for ressourceforløb
 • Satser for og udmåling af ressourceforløbsydelse
 • Mulighed for særlig støtte efter aktivlovens § 34
 • Arbejdsgiverrefusion i jobafklaringsforløb
 • Administrativ opfølgning
 • Reglerne om indtægtsfradrag
 • Ressourceforløbsydelse og ferie mv.
 • Rådighed og sanktioner
 • Særlige sanktioner
 • Jobafklaringsforløb og ressourceforløb – en sammenligning.

Vores underviser var kompetent og formåede at omsætte kompleks lovgivning og inddrage konkrete eksempler fra hverdagen.

Pia Jeppesen Hansen, afdelingsleder, Frederikssund Kommune

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

 

Praktisk info

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i Ydelsesafdelingen, der har brug for viden, værktøjer og inspiration til en fagligt velfunderet sagsbehandling.

Undervisningsform
Kurset består af oplæg og arbejde med cases.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

 

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Beskæftigelsesomådet
Sådan følger du op på sygedagpengesager
Få et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lær, hvordan du skal træffe afgørelser efter sygedagpengeloven
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25