Der er et stort fokus på sygedagpengeområdet i kommunerne. Derfor stilles der høje krav til en korrekt og effektiv sagsbehandling, og sagsbehandlere stilles ofte over for komplekse problemstillinger og vanskelige afgørelser.

På kurset får du et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lærer, hvordan du skal sagsbehandle og træffe afgørelser efter sygedagpengeloven.

Kursets indhold

På kurset lærer du om regler og praksis for opfølgning af sygedagpengesager. De enkelte emner bliver illustreret med konkrete cases og eksempler fra Ankestyrelsens principafgørelser mv.

  • Grundlæggende regler for sagsbehandling
  • Sygdom og uarbejdsdygtighed - træf afgørelse efter § 7
  • Overblik over reglerne for visitation og opfølgning
  • Bortfald af sygedagpenge ved manglende medvirken (§ 21)
  • Sagsbehandling ved revurderingstidspunktet - helhedsvurdering, hjemviste sager mv.
  • De enkelte forlængelsesregler i § 27
  • Overgangen til jobafklaringsforløb

TID OG STED

Kurset udbydes som holdbaseret undervisning i din kommune eller som et samarbejde mellem flere kommuner. Begge kan laves som online undervisning.

Kurset foregår online eller hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer og andre, der har brug for en bred gennemgang af regler og praksis for sygedagpengeopfølgningen.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og mindre opgaver. Undervejs gøre brug af Lovguide Sygedagpenge, så du efterfølgende vil være bedre klædt på til at anvende guiderne i dit daglige arbejde.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

Kontakt os for at aftale et kursus

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Lær at skrive den gode afgørelse
Beskæftigelsesomådet Det sociale område
Lær at skrive den gode afgørelse
Få en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område
Aktivlovens regler om rådighed og sanktioner
Det sociale område Beskæftigelsesomådet
Aktivloven: rådighed og sanktioner
Få indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner samt en forståelse for samspillet mellem dem
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Beskæftigelsesomådet
Jobafklaringsforløb og ressourceforløb
Bliv klogere på reglerne for et jobafklaringsforløb og få styr på, hvornår det er relevant at visitere borgeren til et ressourceforløb i stedet
Kom til kursus med Schultz og forstå de grundlæggende regler og betingelser for ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsesomådet
Ressourceforløbsydelse
Forstå de grundlæggende regler og betingelser og de særlige situationer, der kan opstå undervejs
Anette Mølholm
Salgschef
+45 41 95 46 25