Samtaleforberedelse Sygemeldte er et modul til fagsystemet Schultz Fasit. Modulet giver et samlet overblik over de vigtigste informationer om den sygemeldte borger, så sagsbehandleren hurtigt kan forberede sig til samtalen og fokusere på de mest relevante emner, der kan hjælpe borgeren tilbage fra sygdom.

Når landets sagsbehandlere skal forberede en samtale med en borger, er tiden ofte begrænset, og det kan være både svært og tidskrævende at få et overblik over, hvad der er sket siden sidste samtale.

Samtaleforberedelse Sygemeldte giver sagsbehandleren et samlet overblik over borgerens sygeforløb, journalnotater, personlige forhold og aftaler fra seneste samtale m.m.

En hjælpende hånd i en travl hverdag

Hos jobcentret i Holbæk Kommune hjælper modulet sagsbehandlerne med at føle sig trygge i deres arbejde, fordi de hurtigere kan få indblik i den pågældende sag, hvilket gør det nemmere at forberede sig til en samtale med en borger – og så kan modulet benyttes i flere sammenhænge.

”Jeg bruger modulet i forskellige situationer. Selvfølgelig til forberedelse – men også inden en samtale, hvor jeg allerede kender borgeren, fordi det hjælper mig med at huske, hvad jeg skal følge op på. Jeg har især fokus på varighed, forsørgelseshistorik, afholdt ferie, diagnose, delvis raskmelding, placeringer, arbejdsgiver og A-kasse,” fortæller Susanne Christensen, der er sagsbehandler på området for sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Holbæk Kommune.

Jeg er langt bedre forberedt nu, og modulet bidrager til bedre forløb – ikke alene for mig, men i særdeleshed for borgeren, som jo er vores klare fokus.

Susanne Christensen, sagsbehandler, Jobcenter Holbæk 

Hurtigt overblik over borgerens forløb

I Susanne Christensens team er sagsbehandlerne opdelt ud fra sagernes varighed, hvilket stiller høje krav til egne og kollegers grundighed. Susanne selv overtager sager fra uge 14, hvor borgeren i perioden op til har været på sygedagpenge, og indtil en borger eventuelt skal videre på jobafklaringsforløb, hvorunder hun også håndterer sagen.

”Modulet er en kæmpe hjælp, når jeg overtager en sag fra en af mine kolleger. Vores team er organiseret på en måde, der gør det nødvendigt, at vi hurtigt kan danne os et overblik over borgerens forløb. Derfor er det vigtigt, at jeg nemt kan sætte mig ind i, hvad der er sket i sagen, før jeg overtager den,” understreger Susanne Christensen.

”Jeg bruger også en del tid på at forberede sager til rehabilitering, og her har jeg ligeledes brug for et dybdegående indblik i sagen. Jeg kigger altid i oplysningsskemaet for at se, hvad borgeren oprindeligt er blevet sygemeldt med og hvem, der er den oprindelige arbejdsgiver.”

Selvom mange ting skal tjekkes, når man overtager en sag, er det afgørende, at tiden bliver udnyttet i en sådan grad, at det altid er til gunst for borgeren. 

”Varighed, forsørgelseshistorik og planhistorikken er med til at give et hurtigt overblik over sagen. Jeg tjekker mange ting, og det er altså nemt og hurtigt at gøre det i modulet."

 

Et værktøj til at mindske fejl

Med Schultz Samtaleforberedelse Sygedagpenge opnår sagsbehandleren og borgeren større kvalitet i samtalen, fordi sagsbehandleren kan bruge tiden på faglig støtte frem for på informationssøgning, ligesom sagsbehandleren får et stærkt grundlag for at komme med konkrete anbefalinger, der kan hjælpe borgeren tilbage fra sygdom. Samtidig kan sagsbehandleren effektivisere egne arbejdsgange og mindske fejl, fordi oplysningerne om borgeren og dens forløb er samlet ét sted.

Jeg kan åbne en borgers placering, så jeg kan forlænge den, hvis det er tilfældet. Det gør det nemt at rette mine sager til, så jeg undgår fejl, der senere tager tid at rede ud igen.

Susanne Christensen, sagsbehandler, Jobcenter Holbæk 

”Jeg bruger modulet til at tjekke mine egne registreringer, så jeg ikke skal rette op på sagen, hvis den falder ud i et tilsyn. Det gør jeg ved at kigge i planbeskrivelser og mål, placeringsbeskrivelser og evt. forlængelse og -årsag samt delvis raskmeld.

Hvis en borger for eksempel ikke skal tilbage som lærer, men det stadig står som jobmål, så retter jeg det til med det samme. Det kan jeg gøre nemt og enkelt, fordi jeg kan klikke direkte over i borgerens Min Plan,” fortæller Susanne Christensen.

Modulet gør det nemt for mig at rette mine sager til, så jeg undgår fejl, der senere tager tid at rede ud igen. Det giver bare nogle langt bedre samtaler, hvilket i sidste ende giver mere effektive forløb, og det kommer jo alle parter, men især borgeren til gavn,” afslutter Susanne Christensen.

Relaterede løsninger

Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret.
Ledelsesinformation
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking.
Selvbooking
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79