Se løsninger for
Erhverv og organisationer
Stat
Kommuner og regioner
Intelligent juridisk informationssøgning
Med nem adgang til komplette lovsamlinger og domssamlinger, er Schultz Legal Research din vej til hurtig og fyldestgørende juridisk informationssøgning
Schultz Campus
Styrk din faglighed med online kompetenceudvikling
Ledelsesinformation
Få intuitivt overblik over sammenhænge mellem mål, indsatser, resultater og økonomi i jobcentret
Schultz Legal Arbejdsret
Lovportal til ansættelsesret og personalejura. Få adgang til over 22.000 afgørelser i fuldtekst.
Nem og fleksibel kommunikation
Schultz Forum er dit værktøj til at føre sikker kommunikation med borgeren
Selvbooking
Målret jobcentrets onlinetilbud med Schultz Booking
Hurtig og nem erstatningsberegning
NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning
Fagsystem til jobcentret
Effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultater og intelligent jobformidling
Kunstig intelligens i jobcentret
Intelligente løsninger får ledige hurtigere i arbejde og gør din sagsbehandling lettere
Selvbetjeningsplatforme til jobcentret
Effektivisér arbejdsgange i jobcentret og få bedre service for borgeren med selvbetjening
Styrk vidensdelingen i jeres organisation
Schultz Vidensplatform samler organisationens viden og centrale dokumenter ét sted
Overblik over HR jura
Hold dig opdateret på love og regler for HR-området
Fagmagasin til vejledere
Få faglig inspiration om vejledning, uddannelse og beskæftigelse til din praksis
Lovportal til forvaltningsret
Lovguide Forvaltning - Undgå dyre fejl i sagsbehandlingen
Overblik over interne arbejdsgange
Alt fælles viden forankret ét sted
Lovinformation til skolelederen
Få hjælp til forvaltningsret, når du træffer afgørelser om elever
Schultz Kommunekoncept 2.0
Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Lovportaler til regionen
Når du har brug for hurtig, korrekt og opdateret lovinformation
Understøttelse af medlemsrådgivning
Stærk digital understøttelse til a-kasser, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer
Lovportaler til juridisk rådgivning
Hold dig ajour med love og regler, så du kan levere kvalificeret rådgivning
Overblik over lovgivning for bolig og byggeri
Brug smarte værktøjer som Grundejernes Domssamling til at få overblik over de mange love og regler, der regulerer bolig og byggeri
Lovportaler til produktionsvirksomheder
Få overblik over regler og krav for jeres produktionsvirksomhed
Lovportaler til sociale organisationer
Få adgang til den samme viden og værktøjer som landets 98 kommuner
Anonymisering
Vi sikrer høj kvalitet og sikkerhed i anonymisering
Skræddersyede IT-løsninger
IT-projekter med udgangspunkt i jeres udfordringer og vores faglige domæneforståelse