Vilkår og betingelser for brug af indhold på denne webside

  1. Schultz har bestræbt sig på at sikre, at al information på dette website er korrekt og opdateret. Vi tager dog forbehold for eventuelle informationer, der skulle vise sig at være ufuldstændige, unøjagtige eller forældede, og vi tager intet ansvar for at informationerne er korrekte.
  2. Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærkeret og anden intellektuel ejendomsret til indhold og informationer på dette website tilhører Schultz.
  3. Flere af billederne på dette site er Schultz' egne medarbejdere. Det er ikke tilladt at kopiere, bruge eller gengive billederne i nogen sammenhæng, bortset fra i de tilfælde, der er omfattet af pkt. 4.
  4. Det er tilladt at printe eller downloade information og indhold fra dette website til eget ikke-kommercielt brug eller til ikke-kommercielt brug i organisation/ virksomhed. Indhold fra dette site må ikke udbydes til salg eller bruges kommercielt uden forudgående skriftlig aftale med Schultz.
  5. Schultz forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesidens indhold og dermed begrænse eller udelukke adgang til tidligere indhold.
  6. Dette website indeholder link til andre hjemmesider uden for Schultz' kontrol. Schultz påtager sig intet ansvar for indhold eller sikkerhed på sådanne sider.
  7. Schultz ser gerne, at der linkes til websitet og dets undersider, så længe det sker på loyal vis.
  8. Schultz kan ændre disse betingelser uden varsel, og alle vilkår og betingelser samt indholdet af hjemmesiden er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion.
  9. Spørgsmål i relation til hjemmesiden kan rettes til Schultz på følgende adresse:

Schultz
Annexstræde 5
2500 Valby
Tlf.: 72 28 28 27
CVR: 89 63 48 14

kundeservice@schultz.dk