Når IT skal implementeres, er det vigtigt, at konfiguration, uddannelse og idriftsættelse håndteres effektivt og sammenhængende. Ellers er grundstenen lagt til en forsinket og fordyret IT-implementering, hvor de fulde gevinster fra IT-løsningen ikke realiseres. 

Vi sætter en ære i at levere til tiden og i den aftalte kvalitet. Derfor arbejder vi med en stram projektstyring, et fast defineret implementeringsforløb og en høj grad af transparens i form af dokumentation og kommunikation. 

 

Stram projektstyring sikrer minimalt driftstab

Når et forretningskritisk IT-system skal implementeres, er det afgørende, at driftstabet minimeres. 

Vi har stor erfaring med at implementere IT-systemer, der er forretningskritiske i forhold til at servicere borgere og forvalte borgeres økonomi.

I tæt samarbejde med vores forretningskonsulenter, der har dyb kendskab til systemet og dine forretningsbehov, styrer vores erfarne projektledere implementeringen gennem aktiviteter og milepæle, så vi sikrer et minimalt driftstab.

Fast defineret implementeringsforløb

Når vi implementerer fagsystemer og IT-løsninger, tager vi udgangspunkt i syv faser:

  • Afklaring, inkl. risikoanalyse
  • Opsætning og konfiguration af IT-miljø og system
  • Implementering, inkl. uddannelse og datakonvertering
  • Prøver og test
  • Idriftsættelse
  • Opfølgning og on-location-support 
  • Evaluering og overdragelse

Vi anvender PRINCE2 som rammeværktøj og har stor erfaring med den fællesstatslige IT-projektmodel.

 

Dokumentation og kommunikation sikrer overblik

Det er vigtigt for os, at du til enhver tid er bekendt med tidsplan, aktiviteter og opgaver under en implementering. 

Derfor gør vi meget ud af at dokumentere og kommunikere alle milepæle, aktiviteter og opgaver gennem et fælles online projektrum, som alle relevante medarbejdere har adgang til.

Det sikrer, at du altid har det fulde overblik i implementeringsprocessen.

 

Implementeringen er gået gnidningsfrit. Medarbejderne var glade og følte sig støttede i hele processen.

Torben Bahn Petersen, arbejdsmarkedschef, Næstved Kommune

Læs om vores andre services

Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed.
Rådgivning
Vi sikrer sammenhæng og effektivitet i samspillet mellem IT, processer og faglighed
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Udvikling
Vi skaber løsninger, der udvikler jeres forretning
Vi sikrer driftsstabilitet, sikkerhed og hurtig opfølgning
Drift, vedligehold og support
Vi sikrer driftsstabilitet, sikkerhed og hurtig opfølgning