Intuitive, intelligente selvbetjeningsløsninger er nødvendige for at skabe gode resultater i beskæftigelsesindsatsen. Det er gennem dem, at borgere og virksomheder kan tilbydes et højt serviceniveau, samtidig med at jobcentret effektiviserer arbejdsgange.

Med vores selvbetjeningsløsninger ønsker vi at bidrage til en smidig beskæftigelsesindsats, hvor det er let at samarbejde om jobformidling for borgere, virksomheder og sagsbehandlere.

 

 

Mål borgerens udvikling

Skal jobcentret sikre, at de rette indsatser iværksættes over for ledige borgere, er det essentielt at have kendskab til borgerens udvikling.

Schultz Progression er et effektivt værktøj til at måle borgerens fremdrift:

 • Mål borgerens udvikling mod job eller uddannelse
 • Justér indsatsen proaktivt
 • Dokumentér effekten af indsatsen

Registrér fremmøde digitalt

Når borgere er tilmeldt tilbud, er det vigtigt at registrere fremmøde og fravær korrekt, da det har indflydelse på ydelsen. Registreringen foregår dog ofte manuelt med høj risiko for fejl.

Med Schultz Fremmøde digitaliseres alle arbejdsgange:

 • Borgeren swiper sit sundhedskort 
 • Tilbudsstedet godkender eller afviser
 • Registreringen journaliseres i jobcentrets fagsystem

Det sikrer en korrekt registreringspraksis, mindre administration og bedre service for borgere og tilbudssteder.

Gør timesedlen digital

Er en borger er i virksomhedspraktik, er det afgørende, at timerne registreres rigtigt, fordi det har indflydelse på de ydelser, der udbetales til borgeren.

Med Schultz Timeseddel digitaliseres alle arbejdsgange, så det er:

 • Nemt for borgeren at registrere timer
 • Hurtigt for virksomheden at godkende timer
 • Enkelt for jobcentret at følge timesedlen

Det sikrer en korrekt registreringspraksis, reducerer administrationsbyrden og styrker samarbejdet med virksomheder.

Det er et godt værktøj i samtalerne, ligesom det indirekte er med til at gøre vores tilbud bedre.

Rachida Amrane, visitationskoordinator, Frederiksberg Kommune

Screen borgeren inden samtalen

En tidlig og ikke mindst rigtig indsats er afgørende for at få ledige borgere i job.

Med Schultz Screening screenes borgeren allerede inden første samtale via et brugervenligt afklaringsværktøj baseret på spørgsmål, som jobcentret selv definerer:

 • Borgeren reflekterer over egne styrker og svagheder
 • Samtalen bliver mere målrettet
 • Sagsbehandleren kan tidligt i forløbet vurdere den rigtige indsats

 

 

Screen sygedagpengemodtageren og skab en tidlig indsats

Schultz Sygedagpengescreening giver mulighed for at skabe en tidlig indsats for de borgere, hvis sygedagpengeforløb kan nedbringes med den rette indsats:

 • Borgeren screenes via et brugervenligt afklaringsværktøj baseret på spørgsmål, som jobcentret selv definerer
 • Screeningen udpeger de borgere, som kan drage fordel af en indsats
 • Indsatsen kan igangsættes hurtigt efter sygemeldingen

Screen borgerens digitale kompetencer og skab et bedre match

En afdækning af borgerens digitale kompetencer er vigtig for at sikre det rette match mellem borger og virksomhed og for at kunne skabe et kompetenceløft hos borgeren.

Med Schultz Screening af digitale kompetencer afdækkes borgerens digitale kompetencer allerede inden første samtale:

 • Borgeren screenes via et brugervenligt afklaringsværktøj
 • Jobrådgiveren får et konkret grundlag for at komme med anbefalinger til borgeren
 • Virksomhedskonsulenten kan nemt fremsøge ledige borgere med det bedste match

Relaterede løsninger

Få seneste nyt om projekter, fokusområder og planlagte aktiviteter i Schultz Fasit
Fagsystem til jobcentret
Effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultater og intelligent jobformidling
Bjarne Houtved
Salgsdirektør
+45 41 95 47 79