Hvordan laver man effektiv vidensdeling mellem myndighed og borger? Det har Vejdirektoratet svaret på. De stiller nemlig en masse viden til rådighed for borgere og kommuner, som søger information og viden omkring afgørelser og retsstilling indenfor vejlovgivningen.

Amalie Maria Hyldegaard Hansen er jurist og fuldmægtig i Vejdirektoratets juridiske afdeling. Her har man ansvaret for, at alle afgørelser er tilgængelige på Afgørelsesportalen. Tidligere lå informationerne tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside. Da den skulle moderniseres, valgte vejdirektoratet at lede efter en alternativ løsning, som skulle være uafhængig af hjemmesiden.

Et af kravene var en søgefunktion, der var bedre end på konventionelle hjemmesider. Det fandt man hos Schultz. Her har man udviklet en vidensplatform, som har netop denne specialiserede og skræddersyede søgemotor. Platformen kan også tilpasses efter behov og fx fungere som en portal til at offentliggøre viden.

”Vi havde brug for en selvstændig platform med gode søgemuligheder, hvor vi nemt kunne publicere information ud til offentligheden. Og det har vi fået med Afgørelsesportalen,” forklarer Amalie Maria Hyldegaard Hansen og fortsætter: ”Tanken bag afgørelsesportalen er at gøre det nemt for bl.a. borgere, kommuner og advokater at finde afgørelser, som beskriver retsstillingen.”

Vi havde brug for en selvstændig platform med gode søgemuligheder, hvor vi nemt kunne publicere information ud til offentligheden

Amalie Maria Hyldegaard Hansen, jurist og fuldmægtig, Vejdirektoratet

Afgørelsesportalen sikrer borgeres adgang til viden og styrker retssikkerheden

”Vi træffer rigtig mange afgørelser. Informationerne skal være tilgængelige, så borgerne kan se, hvordan vi agerer som klagemyndighed, og hvad retsstilling er på et givent område. Det skal være så nemt som muligt at finde svar på sine spørgsmål. Informationerne er vigtige – både for borgerne og kommunerne. Vejlovgivning er, ligesom så meget anden lovgivning, en svær størrelse, hvis man ikke er jurist, og borgerne kan selvfølgelig ikke vide det hele,” pointerer Amalie Maria Hyldegaard Hansen.

”På Afgørelsesportalen finder du oplysninger om retsstillingen, hvordan vi har afgjort lignende klagesager, og hvad vi lagde vægt på, da vi traf afgørelsen. Du kan også læse vores udtalelser omkring bestemmelser i vejlovgivningen. Det er vigtig information, hvis du står i en situation, hvor kommunen har sendt dig et påbud, hvis du er part i en sag eller vil vide noget helt konkret om fx udgiftsfordelinger på private fællesveje.”

Vidensplatform - Vejdirektoratet

Viden skal være tilgængelig og søgbar

Afgørelsesportalen bliver løbende opdateret med de nyeste afgørelser og udvalgte historiske dokumenter. Informationerne er meget efterspurgte, derfor skal det været så nemt som muligt at finde dem. Før lå informationerne som PDF-filer, og søgemulighederne var begrænsede. På afgørelsesportalen kan man søge i filerne, og det er blevet nemmere at søge på bestemte ord. Mulighederne er blevet bedre for borgerne, når de skal finde information, bl.a. fordi man har tilføjet flere informationer på sagerne fx journalnummer, datoer og søgetags.

Vejdirektoratet ligger inde med en stor vidensbase, og portalen gør det muligt at organisere og holde styr på den viden. I den juridiske afdeling er man lykkedes med at få en god struktur på den viden og de informationer, der findes i organisationen.

Amalie Maria Hyldegaard Hansen forklarer: ”Vi har fået sat processer op for, hvordan vi skal opbevare informationerne og gøre dem tilgængelige, så borgerne altid har adgang til dem og kan fremsøge oplysninger. Det har faktisk også gjort det nemmere for os selv at genfinde tidligere afgørelser eller udtalelser, fordi vi har fået struktureret vores viden og gjort den endnu mere tilgængelig og søgbar for alle vores brugere, både de interne og eksterne.”

Læs mere om Afgørelsesportalen

Vejdirektoratet er klagemyndighed inden for vejlovgivningen og behandler klager og træffer afgørelser efter vejloven, privatvejsloven og dele af færdselsloven.

Du kan læse mere om Vejdirektoratets arbejde og få adgang til Afgørelsesportalen her: https://afgoerelsesportal.vd.dk/