Sundheds- og omsorgsområdet udgør en kolossal del af kommunens serviceopgaver over for borgerne. Medarbejderne udfører omsorgsopgaver af forskellig art, både ude hos borgerne og på kommunale og private plejecentre. Derfor er tilgængelig viden og vejledning helt nødvendig, når medarbejderen møder nye og uforudsete arbejdsopgaver. Adgang til viden og vejledning kræver til gengæld ét centralt sted, hvor man altid kan fremsøge de nyeste arbejdsgange, vejledninger og andre relevante dokumenter.

Afdelinger, medarbejdere og eksterne leverandører, som ikke i dag har mulighed for at kunne tilgå struktureret viden, vil få kæmpe gavn af platformen.  

Morten Stelling, Teamleder i Frederiksberg Kommune

På den baggrund har Frederiksberg Kommune indgået en aftale om at tage Schultz Vidensplatform i brug. Løsningen gør det enkelt at dele viden på tværs af hele sundheds- og omsorgsområdet. Den vidensdeling er kommunens genvej til at sikre korrekte arbejdsgange via veldokumenterede standarder og arbejdsgange, som kan tilgås på tværs af både de offentlige og private institutioner og leverandører.

Teamleder i Frederiksberg Kommune, Morten Stelling, udtrykker det sådan:

”Vi har brug for at kunne understøtte de private leverandører, så de har adgang til de samme dokumenter som vores kommunale medarbejdere. Afdelinger, medarbejdere og eksterne leverandører, som ikke i dag har mulighed for at kunne tilgå struktureret viden, vil få kæmpe gavn af platformen. Indtil nu har vi sendt de nyeste arbejdsgange til dem på mail - nu får vi en sikker platform, som er tilgængelig for alle. Vi forventer, at Schultz Vidensplatform - med den lette tilgængelighed og den gode versionsstyring - bliver et værdifuldt redskab for os."

De seneste måneders arbejde med at implementere Vidensplatformen på arbejdsmarkedsområdet tegner godt for den videre udvikling på sundheds- og omsorgsområdet i Frederiksberg Kommune.

Læs også

Knowledge management løsning til effektiv vidensdeling og nem dokumentstyring.
Styrk vidensdelingen i jeres organisation
Schultz Vidensplatform samler organisationens viden og centrale dokumenter ét sted